Weekblad Gilze en Rijen, 13 juli 2022;

De regionale radendag van het samenwerkingsverband Hart van Brabant kreeg eind juni een update. In de 11 gemeenten die lid zijn, waren door de verkiezingen de nodige bordjes verhangen. Door de afspraken in de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) werken negen Midden-Brabantse gemeenten samen om het proces rondom duurzame warmtebronnen te begeleiden. Voor een aantal gemeenten betekent dat ze de komende maanden de mogelijkheden van lokale en regionale warmtenetten gaan onderzoeken.

Groen Gilze Rijen (GGR) is vooral benieuwd naar het plan van aanpak voor windenergie boven nieuw bos. Dat idee dient een gefundeerde uitwerking te krijgen, want bos en windenergie lijken op het eerste gezicht tegenstrijdige uitgangspunten te zijn. Maar wie weet kunnen creatieve oplossingen de horizon verbreden. In de uitvoeringsagenda van de REKS voor het aanpassen van onze omgeving aan klimaatverandering zullen nieuwe projecten richting geven aan onze leefomgeving. In een turbulente wereld moeten we zuinig zijn op de effecten van de voorgestelde ingrepen. In de komende decennia zal Midden-Brabant nog meer verstedelijken. De grotere spelers als Tilburg en Waalwijk drukken hun stempel op die veranderingen. Voor Gilze en Rijen wordt het autonomie-aspect in dat veranderingsproces een belangrijk onderwerp. Zijn wij in staat onze lokale positie vorm te geven? Vandaar dat er ook andere thema’s zoals vervoer, de arbeidsmarkt, de landbouw en de industrie er toe doen. Dat klinkt wellicht wat vaag, maar we moeten er bovenop zitten. Voor we het weten hebben de doorslaggevende spelers de spelregels naar hun hand gezet.

Besturen en samenwerken In het coalitieprogramma 2022 – 2026 van de gemeente Gilze & Rijen, – Kern75, PvdA en GGR – hebben we met stip op 1 gezet: “Vergroening, verduurzaming, energietransitie en de overgang naar een circulaire economie”. Dat zijn voor ons de kernpunten voor de komende bestuursperiode. Door binnen het Hart van Brabant met elkaar samen te werken op deze thema’s, kunnen we stappen gaan zetten. Het is goed dat we elke gemeente in zijn kracht zetten en dat we elkaar als “Brabantse familie” stevig vasthouden om deze doelen gezamenlijk te bereiken. “Voor de jeugdzorg is het onze uitdaging om de komende jaren de noodzakelijke kwaliteit te blijven bieden en tegelijk zodanig te organiseren dat deze zorg ook voor de gemeente betaalbaar blijft, ook al krijgen wij vanuit het Rijk nog steeds onvoldoende financiële middelen”. Bij de inkoop van zorgvoorzieningen en contractmanagement werken we daarom nauw samen met de collega-gemeenten. In het Hart van Brabant zullen we daarom strikter worden naar de zorgorganisaties. Een bijkomende uitdaging is om, ondanks het tekort aan zorgpersoneel, ervoor te zorgen dat er lokaal ook voldoende diensten kunnen worden aangeboden.”

De twee aandachtspunten vanuit lokaal perspectief zijn in onze ogen de moeite waard gehoord te worden. Als samenwerken echt iets betekent in het Hart van Brabant moet dat zichtbaar worden.

GGR gaat het nauwlettend volgen. Info@groengilzerijen.nl

Hits: 45