Weekblad Gilze en Rijen, 6 juli 2022;

In de laatste raadsvergadering hebben we de woningbouwplanning besproken.
Wat ons opviel was dat de gemeente nog maar weinig ‘eigen’ grond heeft om nieuwe woningen op te bouwen. Een van de laatste (grote) projecten zal ‘Tussen de Leijen’ in Rijen Oost zijn. Is dat erg of niet? Kun je grondaankopen en woningbouw helemaal aan de markt overlaten?

Je kan de aankopen van gronden overlaten aan de markt. Dit heeft het voordeel dat je als gemeente zelf geen risico loopt op eventuele waardedaling van gronden of dat de investering er niet uitgehaald kan worden omdat de vraag naar woningen ingestort is.
Deze risico’s zijn voor gemeenten op dit moment minimaal. Gemeenten kunnen nu nog lenen tegen een tarief van 0% en de vraag naar woningen is een golfbeweging, dat komt altijd weer terug.

Wat is dan het nadeel om als gemeente grondaankopen aan de markt over te laten?
Als eerste: de winst verdwijnt daarmee volledig in de zakken van de projectontwikkelaars. Wanneer een gemeente zelf de grond aankoopt en doorverkoopt, profiteert daar de hele gemeenschap van. Met de winst worden extra’s betaald of een jaarrekening sluitend gemaakt. Of de winst wordt ingezet om oude bedrijfslocaties midden in het dorp om te vormen naar woningen. Dat kost meer geld dan lege landbouwgrond inzetten, maar juist die inbreidingslocaties verbeteren het dorp.
Voornamelijk binnen de kern Rijen zijn er nog een aantal oude bedrijventerreinen die beter een andere functie kunnen krijgen.Als tweede: projectontwikkelaars gaan voor de maximale winst. Een gemeente kiest er soms voor om minder winst te maken, maar meer kwaliteit te leveren. Een betere leefomgeving bijvoorbeeld, of door de grond voor een lagere prijs aan te bieden, zodat ook starters een woning kunnen kopen. Dit vinden wij van Groen Gilze Rijen heel belangrijk.

Er zijn dus genoeg redenen om als gemeente zelf gronden aan te kopen.
Daarom hebben wij het college gevraagd om te kijken waar we eigen grond kunnen bemachtigen om daar in de toekomst woningen te kunnen bouwen.
Want wij vinden het belangrijk dat jong en oud de mogelijkheid hebben om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Hits: 84