Weekblad Gilze en Rijen,22 juni 2022;

Aan de vooravond van de boerenprotesten zijn wij welkom op een grote melkveehouderij te Gilze. De verhoudingen tussen de landelijke politiek en de agrariërs zijn gespannen. De volgende ochtend kunnen we in een landelijke krant het volgende lezen: ‘De protesterende boeren wie zijn dat eigenlijk? Hoe en waarom zijn ze tot hun onverzoenlijke opstelling gekomen?’. De schrijver van het artikel duidt de harde kern van de huidige protestbeweging als volgt: ‘het zijn, ironisch genoeg, de agrarische ondernemers die het meest zijn meegegaan in het landbouwpolitieke vertoog van de afgelopen decennia. Ze hebben hun bedrijven, meer dan anderen, gemodelleerd naar het beeld dat het ministerie van Landbouw, de universiteit van Wageningen, de agrarische industrie en de Rabobank als ideaal naar voren brachten.’

We bellen precies op de afgesproken tijd aan bij de voordeur, die nauwelijks gebruikt wordt en op slot zit. Wij burgers lopen niet achterom, dat zijn we verleerd. We vragen ons af: zou deze melkveehouderij voldoen aan het beeld dat hierboven omschreven is? Een klein hondje komt ons welkom heten, en direct daarna verschijnt de boerin met een groot blad met koffie om de hoek. We gaan naar de stal waarin het vee staat, van bovenaf kunnen we de koeien bijna geruisloos op hun gemak zien bewegen. De grote stal ademt rust uit. Tijdens de rondleiding zien we aan de achterzijde een prachtig landschap van groene weiden, zover het oog reikt voldoende ruimte gestalte te geven aan het dierenwelzijn. De koeien gaan echter bij een hoge temperatuur vanzelf naar de stal.

Het dagelijkse ritme op een familiebedrijf

Boerin Ielze is trots op haar bedrijf, een familiebedrijf waar duidelijk meegedacht is met de veranderende tijd. De vier jaar geleden gebouwde stal voldoet aan de laatste eisen. Het productieproces is gedigitaliseerd en robots zorgen voor de opslag van de mest. De koeien verplaatsen zich in alle vrijheid en gaan uit zichzelf naar de melkmachine. Ze worden wel gemonitord, en in de gaten gehouden wat ze aan melk afgeven. Ook hun gezondheid wordt voortdurend in een dagelijks ritme doorgegeven aan de gehanteerde software. De databestanden die daarmee opgebouwd worden, voorzien de melkveehouderij aan inzicht over de gezondheidstoestand van de veestapel.

Ielze laat ons de rapporten zien van alle gegevens die doorgegeven moeten worden aan het RVO. – de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De melkveehouderijsector is een van de meest gemonitorde beroepsgroepen.

Natuurlijk stellen wij vragen over stikstof, fijnstof en milieubelasting. Hoe kijk je aan tegen het huidige kabinetsbeleid qua stikstofreductie in de komende jaren? Hoe staan de melkveehouders tegenover de plannen om de natuur te beschermen en te laten herstellen?

Tussentijds stellen we ons als Groen Gilze Rijen voor: wij zijn op zoek naar een balans tussen natuur, milieu, economie en gezondheid. In ons programma staat juist die focus centraal.  Op een rationele wijze proberen we klimaatverandering, biodiversiteit, landschap en leefbaarheid te doorgronden. We willen voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare aarde achterlaten.

Visie

We vragen Ielze haar visie te geven:

“Het stikstof dossier is erg lastig. Ik denk dat niemand tegen een beter milieu en behoud van natuur is.  Zeker de boer niet, want het is het fundament onder zijn bedrijf. Als agrarische sector lopen we in Nederland dan ook voorop. We produceren duurzamer, diervriendelijker en onder een strenger toezicht dan in de rest van de wereld. En dit is allemaal per individueel bedrijf vastgelegd in rapportages die jaarlijks al dan niet maandelijks worden geüpdatet. Maar als ik de geluiden uit Den Haag hoor dan is dat toch nog steeds niet voldoende voor een eerlijk bestaansrecht. Dat is moeilijk te bevatten en te accepteren. Daar komt de boosheid van onze sector vandaan.”.

De overheidsplannen zijn volgens GGR nog niet uitgegaan van maatwerk, ze zijn te grof om zo ingevoerd te worden. Het belangenareaal dient ontward te worden en afgestemd te worden op die reeks die steeds belangrijk wordt: een balans zien te vinden tussen natuur, milieu, economie en gezondheid.

Na het laatste onderdeel van de rondleiding keren we terug naar de grote stal. En drinken daar een glas water, uitkijkend over de dieren die hun tijd kiezen om gemolken te worden. Een modern bedrijf dat vooral zichzelf gebleven is.

Bezoek onze website en reageren kan op info@groengilzerijen.nl

Hits: 53