Weekblad Gilze en Rijen, 8 juni 2022;

Deze tunnel is een van de meest besproken onderwerpen voor, tijdens en na de verkiezingen, in Rijen. Ook nu krijgen we nog regelmatig mails met vragen over de tunnel: Hoe staat het er mee en wat gaat er gebeuren? Komen er auto’s door of niet?
Hieronder willen wij u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rondom de spoortunnel aan de Julianastraat.

Voor de verkiezingen was er een meerderheid in de gemeenteraad om een auto(te gast)tunnel aan te leggen. Dit ten nadele van de fietsers en voetgangers.
Groen Gilze en Rijen (GGR) is de verkiezingen in gegaan met de belofte om dit tegen te houden en indien mogelijk een veiligere fiets en voetgangerstunnel aan te leggen.
Door dit standpunt zijn we mede de grootste partij geworden. Dankzij uw steun hebben we met Kern75 en PvdA een coalitie kunnen vormen. En belofte maakt schuld.
GGR is in een coalitie gestapt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er GEEN autotunnel zou komen bij de Julianastraat. Dit standpunt is overgenomen en staat in het coalitieakkoord.

Afspraken en stand van zaken

Wat staat er in dat coalitieakkoord? Dat we een fiets- en voetgangerstunnel willen aanleggen met een onderdoorgang van 2,50 meter.
Vanwege de prioriteit en het belang dat wij hechten aan dit dossier, hebben we onze eigen wethouder (Merijn Scheiffes) op dit onderwerp kunnen zetten.
Hij is druk bezig met overleggen met de partners (zoals provincie en ProRail) om te kijken wat haalbaar en betaalbaar is, want het project ligt formeel stil.
De vorige wethouder (Annette Stinenbosch, CDA) heeft het project stilgelegd door de hoge kosten van de tunnel.
De autotunnel was vele miljoenen duurder dan begroot. Ook een fiets/voetgangerstunnel zal een heel stuk duurder uitvallen dan de partijen hebben toegezegd.
Dus om eerlijk te zijn, is het nog niet duidelijk of er een fiets/voetgangerstunnel kan komen.
Heeft het wel of niet doorgaan van een tunnel effect op het station?
Het antwoord is nee. Station Gilze-Rijen wordt niet gesloten. Dit soort oprispingen valt onder ‘verkiezingsretoriek’.
Als daar meer duidelijkheid over komt dan zullen wij u dat uiteraard melden.
Wel staat voor ons vast dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn.
Onze gemeente heeft bijna geen buffers meer en dus moeten we voorzichtig zijn.
Wordt vervolgd!

Als u vragen heeft over dit of een ander onderwerp, mail ons dan via info@groengilzerijen.nl

Hits: 163