Weekblad Gilze en Rijen, 01-06-2022;

Laatst schreven we over jonge ouders die zich zorgen maken over al de ontwikkelingen – klimaatveranderingen en al haar consequenties – die ogenschijnlijk ver van ons bed liggen, maar steeds meer invloed krijgen op ons eigen leven.

Hoewel klimaatveranderingen nauwelijks te begrijpen zijn, gaat het in feite over belangrijke klimaatindicatoren die te meten zijn: oceanen die warmer worden, een zeeniveau dat stijgt, verzuring van het zeewater en de wereldwijde broeikasgassen uitstoot.

Dit zijn opnieuw zorgwekkende conclusies over vier belangrijke klimaatindicatoren waar we mee te maken hebben.

Ze worden genoemd in laatste rapport van de ‘World Meteorlogical Organization’ (WMO).

Het rapport is recentelijk uitgebracht en heet ‘State of the Global Climate 2021’, een jaarlijkse publicatie van samenwerkende meteorologen.

Het rapport is ronduit somber. De weersdeskundigen schrijven dat niet voor het eerst, maar de boodschap is wel steeds indringender. Ze schrijven letterlijk: ‘menselijk handelen leidt tot ingrijpende veranderingen en schadelijke en langdurige gevolgen op het land, in de zeeën en in de atmosfeer.’

Als je dat als inwoner van Gilze en Rijen leest, denk je toch ‘het zal zo vaart niet lopen’. We gaan verduurzamen, we gaan investeren in een omvangrijke energietransitie en warmtetransitie. Er komen steeds meer technologische oplossingen: over een aantal jaar kunnen we waterstof inzetten. Op de Noordzee bouwen we in hoog tempo windparken en gebruiken we de lege gasvelden voor opslag. En over een decennium rijden we zelf in elektrische auto’s en staat voor ons huis een laadpaal.

Verduurzamen betekent dat we het milieu zo weinig mogelijk belasten. Vaak wordt dat alleen betrokken op het besparen op het gebruik van energie. Maar dat is slechts een begin. Veranderen: dat gaat het betekenen voor ons als gewone burgers. Een warmtepomp en van het gas af zijn maar kleine stipjes op de horizon.

De weersdeskundigen kijken in dat rapport toch ook vanuit een ander punt, want zij zeggen al die ontwikkelingen die we zien hebben met elkaar te maken. Het globale aspect weegt veel zwaarder dan we nu beseffen.

De rapporteur zei het onomwonden:

“Het klimaat verandert onder onze ogen. De hitte die het gevolg is van door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen zal nog generaties lang aanhouden. De stijging van het zeeniveau, de hitte van het zeewater en de verzuring ervan zullen nog honderden jaren lang doorgaan, tenzij er manieren worden gevonden om koolstof uit de atmosfeer te halen.”

Alleen politieke veranderingen kunnen die trend doen veranderen. Maar dat is een moeilijke gedachte, de maatregelen zullen gedragen moeten worden door een grote meerderheid van Europa, Nederland, en ook wij uit Gilze en Rijen zullen de draagkracht moeten voeden.

De Brabantse omgeving

Voor het Ulvenhoutse bos is een paar weken geleden al een waarschuwing over verstikking van het gebied door verschillende natuurverenigingen gegeven, ondanks dat Staatsbosbeheer de bossen probeert te vernatten.

Wie gaat wandelen in de nabij gelegen Oosterhoutse bossen, ziet nu dat de verdroging ook hier te constateren valt. Is dat extreem?

Wij van GGR zeggen: neem zelf de proef op de som. Beoordeel de omgeving en onderzoek wat eraan gedaan kan worden. Neem foto’s en omschrijf de locatie. We zijn benieuwd of je zo betrokken kan worden bij de natuur en de verduurzaming. Het zijn kleine stapjes, maar broodnodig.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 48