Weekblad Gilze en Rijen, 18 mei 2022;

Veel jonge gezinnen zijn op zoek naar een gezonde invulling van hun toekomst. Toch heerst er onder die leeftijdsgroep een ongemakkelijk gevoel over wat er komen gaat. Zijn we voor onze kinderen in staat een leefbare samenleving te creëren. Men spreekt met de nodige ingehouden adem, bijna besmuikt: ‘we maken ons zorgen’.
Oorlog op het continent Europa, en de daarmee samenhangende economische realiteit tikken door, zonder dat we daar veel over spreken. We kijken niet weg, maar delen de innerlijke zorgen nauwelijks.
Het is ook niet niks. De schok van de pandemie, oorlog, stijgende kosten voor energie en het dagelijkse levensonderhoud. We geloven het nog niet echt dat er een nieuw Ijzeren Gordijn is neergelaten. In 1989 dachten we: ‘gaan we de vrijheid vieren?’ Nu 33 jaar later lijkt die illusie vervlogen.
Meestal spreken wij van Groen Gilze Rijen over klimaatveranderingen, overdadige fijnstof, geluidsoverlast, om enige ‘groene’ aspecten te noemen. Want wij hebben de hoop dat we met kleine stapjes een bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn.
Maar wij vinden ook, dat wat in onze samenleving plaatsvindt, een plaats zou moeten krijgen in de politieke realiteit van de lokale gemeenschap. Binnen een paar maanden zullen we als gemeente geconfronteerd worden met krimpende budgetten. Dat is geen koffiedik kijken, maar een logisch gevolg van stijgende kosten en schaarste. Wij schreven al eerder ‘de marges zijn klein’, dus we moeten als gemeenteraad scherpe keuzes maken. Daarom hebben we in het collatieakkoord geen grote woorden gebruikt, realisme zal de boventoon voeren. We willen de basis op orde hebben.

Jongeren en 30ers die mee willen denken, praktisch bezig willen zijn met projecten om onze leefomgeving te verbeteren en te vergroenen zijn welkom (uiteraard zijn 40+ers ook welkom).
Vragen en of opmerkingen? Mail ons via Info@groengilzerijen.nl

Hits: 61