Weekblad Gilze en Rijen, 3 mei 2022

Vergroenen van de leefomgeving is een opgave van lange adem, terwijl de klimaatverandering steeds sneller gaat. Probeer dat verschil voor lokale omstandigheden maar eens serieus in te passen. Toch hebben we dat als drie partijen – Kern75, PvdA en GGR – opgeschreven in een coalitieakkoord.

Veel ontwikkelingen spelen tegelijkertijd: CO2-uitstoot, slinkende zoetwatervoorraden, dalende bodems, aanhoudende vogelgriep, toekomstige voedseltekorten.

Toen de eerste rapporten van de Club van Rome uitkwamen (1972), zeiden veel mensen: zo ver zal het niet komen. De natuur is sterk genoeg. Helaas het is zover gekomen. Het zijn juist die onzichtbare veranderingen die ons aan het denken zouden moeten zetten.

Nu cirkelen er satellieten rondom de aarde, die vrij precies in kaart brengen hoe de wereld ervoor staat. (En dat is niet best). Dat zouden de feiten moeten zijn, die ons zouden moeten activeren om te handelen, toch aarzelen we volop.

Zelfs de bijentelling 2022 stelde vast dat ruim de helft van alle bijensoorten in Nederland bedreigd is, of zelfs al is verdwenen. Je ziet dat niet direct als je telt, want de Honingbijen, Rosse Metselbijen, Sachembijen, Gehoornde metselbijen, Akkerhommels, Bijvliegen, Aardhommel of Veldhommels, Grote Narcisvliegen, Hommelbijvliegen en Tuinhommels zijn nog volop aanwezig.

Wat moeten we dan doen? De bijenkenners zeiden: kleine stapjes zetten. Het advies was duidelijk: ‘Zaai en plant dus vooral een breed aanbod van inheemse bloemen in je tuin, die bloeien in verschillende seizoenen. Je kunt de planten heel handig selecteren op bloeimaand en -kleur, type plant (zoals klimplanten, een- en tweejarigen), en dracht- of waardplant’.

Zet dat dan wel zoden aan de dijk? Wij van GGR denken van wel, want uiteindelijk gaat het over een mentaliteitsverandering, een bewustwording van denken over het leven op aarde. Dat betekent voor GGR een politiek die dicht bij de inwoners staat. Vijf of zes jaar geleden was ‘groen’ nauwelijks een item in de lokale politiek. Dat ligt nu anders.

De ruim 150 bomen aan de Tilburgsebaan staan er nog, dank zij de raadsleden die dat onder de aandacht brachten. Het was een klein maar betekenisvol stapje!

De bomenrij staat nu prachtig in het blad, een lust om te zien. Pak de fiets en geniet van het groene lint.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 53