Weekblad Gilze en Rijen, 27 april 2022;

Groen Gilze en Rijen wil een inclusieve samenleving waarbij mensen met een hulpmiddel – rolstoel, rollator, kinderwagen, etc. – zich makkelijk zouden moeten kunnen verplaatsen op de stoep. Deze oproep hebben wij dan ook gedaan tijdens de commissievergadering Samenleving op 21 april j.l.

In het nieuwe coalitieakkoord wordt meer geld vrijgemaakt om de trottoirs weer recht te leggen en beter te onderhouden. Een belangrijk verkiezingspunt was ‘De basis op orde’. Hier gaan we aan werken. Maar ook de gebruikers kunnen helpen om de veiligheid en woongenot te vergroten. De gemeente krijgt dan wel weinig officiële klachten binnen over belemmeringen op de trottoirs. Toch krijgen wij andere verhalen te horen. Wij zien graag een duidelijke communicatiecampagne over het beleid rondom het plaatsen en ophalen van containers dat zich niet beperkt tot de website van de gemeente en het weekblad.

Ook gaan wij graag met inwoners in gesprek of containers strategischer kunnen worden geplaatst zodat het makkelijker is om ze te passeren. Een ander punt dat wij aandroegen was het parkeerbeleid van de Go scooters. Helaas houden niet alle gebruikers van deze scooters er rekening mee dat wanneer zij klaar zijn met hun gebruik, het voetgangers enorm belemmert als ze overdwars of op onhandige plekken van de stoep worden weggezet. Het bedrijf geeft inmiddels boetes als gebruikers de scooter op een onveilige plek wegzet.

Maar zo is er nog een grote lijst met belemmeringen op te noemen zoals reclameborden en (vracht)wagens die stoepen (tijdelijk) blokkeren. Wat kunnen we hier tegen doen? De wethouder heeft toegezegd dat er nieuwe aandacht aan wordt besteed in het weekblad. Ervaart u zelf ergens een belemmering dan kunt via ons of de gemeente een klacht indienen. Uw klacht wordt het snelst behandeld wanneer u de situatie inclusief foto meldt via de BuitenBeterApp. Ook de Boa’s zijn op de hoogte van de situatie maar kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. 

Dus ziet u een onhandige situatie voor uw ogen ontstaan? Schroom u dan niet om hier iets over te zeggen. Wij gaan door om ons in te zetten voor een veilige, inclusieve gemeente en pleiten voor een bredere communicatiecampagne waarbij de juiste doelgroepen worden bereikt. 

Maar heeft u zelf suggesties, klop dan bij ons aan of stuur een mail naar info@groengilzerijen.nl.

Hits: 49