Weekblad Gilze en Rijen, 20 april 2022;

 Wie terugkijkt op de gemeenteraadsverkiezingen ziet dat slechts 51 procent van de burgers in onze gemeente is gaan stemmen. We hebben te maken met een dalende lijn van interesse in politiek.

  De samenleving verandert snel, zo snel dat de oude ingesleten vertegenwoordiging moeite heeft te luisteren naar de hartslag van de gemeenschap. Het wantrouwen is te proeven bij besluiten die tegen het algemeen belang in gaan. De spanning tussen politieke macht en oppositie is niet enkel voelbaar in een gemeenteraad maar ook op straat. De vrijwilligers van de politiek worden vaak aangezien voor werknemers van die politieke gemeenschap. Maar dat zijn ze niet. De politieke partijen vertegenwoordigen ideeën.

De gewantrouwde democratie met steeds minder draagvlak is een gevaar voor de gehele samenleving. Meer dan ooit zullen wij als vrijwilligers een open en eerlijke boodschap moeten uitdragen. Niet alles is op korte termijn te verwezenlijken, zeker als de financiën onder druk staan, kunnen we geen ijzer met handen breken.

 GGR pleit bijvoorbeeld voor ‘de basis op orde’, dat slaat op straten en pleinen die onderhoud moeten krijgen. Trottoirs die bijgehouden worden, wegen die veilig zijn, de openbare ruimte die leefbaar wordt gehouden. Een ander idee is bijvoorbeeld een veilige ‘voetgangers-fietserstunnel zonder auto’s’.

De komende vier jaar zijn er 21 raadsleden die de vrijheid hebben in samenspraak ideeën steun te geven. Of met argumenten de voorstellen scherper te maken en uiteindelijk voor of tegen te stemmen. Dat gebeurt tegen de achtergrond van coalitie en oppositie. In een gezonde democratie krijgt ook de minderheid een stem. De GGR wil graag werken aan het verminderen van wantrouwen, maar dat kan niet zonder de hulp van de inwoners. Bij dilemma’s zullen we keuzes moeten maken, binnen het speelveld dat ons gegeven is.

GGR hoopt dat we de komende periode een beetje van dat ‘wantrouwen’ kunnen terugdringen. De uitdagingen zijn groot en ingewikkeld, denk maar aan verduurzamen, aan een ongekende energietransitie en aan het behoud van onze leefbare omgeving.

Wilt u iets aan ons kwijt over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op via Info@groengilzerijen.nl

Hits: 57