Weekblad Gilze en Rijen, 6 april 2022;

Drie partijen – Kern75, PvdA en GGR – zijn aan het onderhandelen over een coalitie. Dat betekent keuzes maken op basis van de uitslag van de verkiezingen en de verkiezingsprogramma’s. Voor een nieuwe partij als Groen Gilze en Rijen is dat een prachtige uitdaging. De beide andere beoogde partners hebben daar ervaring mee, Kern75 heeft een lokale achtergrond, de PvdA een landelijke inbedding, natuurlijk liggen daar ideologische verschillen aan ten grondslag die van invloed zijn op het onderhandelingsproces. Maar ook de herkomst van de leden bij de lokale partijen zijn een aspect van de volksvertegenwoordiging. Beide lokale politieke partijen hebben een gemengde samenstelling van hun ledenvertegenwoordiging. Sommigen zijn gefocust op een specifieke locatie, bijvoorbeeld Wijkevoort, anderen op het herstel van de natuurwaarden in onze gemeente.

Voor GGR is het belangrijk dat we de Spoorzone zo inrichten dat we een veilige, inclusieve spoortunnel voor voetgangers en fietsers realiseren. We weten nog niet wat op ons afkomt door het voortduren van de oorlog in de Oekraïne. De eerste gezinnen zijn al opgenomen in onze gemeente, afgezien van de huisvesting spelen ook zaken als onderwijs voor de kinderen uit Oost-Europa, maar ook welk beleid we moeten vormgeven voor de statushouders. Ga er maar aanstaan! Bij alles willen wij de financiële staat van de gemeente in kaart gebracht zien: op basis van realistische vooruitzichten. Dus ook de ambtelijke financiële staf zit aan tafel. Geen wensdenken, maar voorzienbare valkuilen voorkomen.

Groen Gilze Rijen werkt hard voor onze burgers, proberend een balans te bereiken om ambitie en realisme te verenigen. Een aardige quote die we vonden is deze: ‘Laten we nooit onderhandelen omdat we bang zijn. Maar laten we nooit bang zijn om te onderhandelen.’

Als nieuwe partij zijn we met optimisme begonnen aan het onderhandelingsproces. We kijken vooruit!
Info@groengilzerijen

Hits: 70