Weekblad Gilze en Rijen, 30 maart 2022;

Veel kiezers hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen voor Groen Gilze en Rijen. Elke kandidaat had stemmen gekregen, een bijzondere gebeurtenis. Het gejuich bij de uitslagenavond maakte ons ook een beetje stil. We zijn met onze 6 zetels uitermate tevreden. Als nieuwe partij proberen we het verkiezingsprogramma van Groen Gilze en Rijen zoveel mogelijk te verwezenlijken.

Verkiezingswinst betekent verantwoordelijkheid nemen, door het algemeen belang van de inwoners serieus te nemen. Door de gemeentelijke financiën in balans te brengen zodat de economische buffer weer een gezonde structuur krijgt, en mogelijkheden schept om verantwoorde beslissingen te nemen en tegelijkertijd nieuwe investeringen mogelijk te maken. We zijn nu bezig het schaakspel inzichtelijk maken door thematische inzichten uit de verkiezingsprogramma’s op elkaar af te stemmen. We zitten nu in het informatieproces, later zal dat omgezet worden in een formatieproces. In BNdeStem stond: ‘nieuwe coalitie vergt meer dan een gesprek’. Dat weten wij maar al te goed, want een politiek compromis heeft tijd nodig, zeker als een dualistische vorm in een kader gezet moet worden. De vorming van draagvlak en het onderlinge vertrouwen zijn de pijlers waar het om gaat als je op zoek gaat naar een meerderheidscoalitie. Wie een analyse van de verkiezingsuitslag heeft gemaakt, kan eruit opmaken dat de inwoners onafhankelijkheid nastreven en dat er naar ze geluisterd dient te worden. Wij hebben heel veel inwoners gesproken, de stemmers wilden vooral een signaal afgeven. In alle kernen zijn we meer dan eens in de afgelopen maanden aan de deur geweest.

De zaterdag na de verkiezingen hebben we in winkelcentrum de Laverije opnieuw met de GGR-ploeg acte de présence gegeven. Een blijk van waardering naar de kiezers toe, met een groene groet. Groen Gilze en Rijen.

Wilt u iets met ons delen of hebt u vragen? Mail ons via Info@groengilzerijen.nl

Hits: 67