Weekblad Gilze en Rijen, 23 maart 2022

Vraag 1. Wat vindt u van de uitslag?

Overal in Gilze en Rijen hingen de frisse posters van Groen Gilze Rijen (GGR), de flyers waren voordat de verkiezingen begonnen allemaal uitgedeeld. De eerste uitslag gaf meteen een verrassend begin: meer dan 500 stemmen! Uit onze hoek klonk gejuich, naarmate de avond vorderde, werd onze verbazing steeds groter. 6 zetels! 2526 inwoners hebben op Groen Gilze Rijen gestemd. Een fantastisch resultaat.

Vraag 2. Wat betekent deze uitslag?

Voor ons is duidelijk dat de inwoners een veilige fiets-en voetgangers willen. Dat ze een groener beleid voorstaan. En dat politici weer benaderbaar zijn en luisteren naar goede argumenten. Dat natuur, milieu en economie in balans zijn. Dat de ‘basis op orde’, zichtbaar dient te zijn. Het gemeentehuis het huis van de democratie blijft en verduurzaamd wordt.

In tijden van crisis moet Gilze Rijen zorgen voor een solide gemeentelijke financiële begroting, dus scherpere keuzes maken.

Vraag 3. Lokaal stemgedrag

De landelijke politiek heeft het vertrouwen van de burgers verloren. ‘Den Haag’ heeft nauwelijks aandacht besteed aan het borgen van de gemeentelijke autonomie. De regionale samenwerkingsverbanden zijn oncontroleerbaar geworden. Bestuurders zijn losgezongen van de gemeenteraad, en hebben geen democratische legitimatie. Er is sprake van belangenverstrengeling in een ondoorzichtige structuur.

Vraag 4. Welke items zijn bepalend geweest?

Voor mij – Peter van Seters (GGR) – zijn de fietstunnel, het behoud van het gemeentehuis, en een groen bomenplan, de leefbaarheid en de gezondheid bepalend geweest. De woningbouw voor ouderen en jongeren zijn eveneens een hot-item geweest. Daarnaast willen inwoners dat we kunnen leven in een veilige gemeente.  

De bewoners hebben duidelijk gemaakt dat de inwoners van Gilze en Rijen het coalitiebeleid van de afgelopen jaren hebben afgewezen.

Vraag 5. Hoe nu verder als gemeente?

De verstedelijking – Tilburg, Breda en Oosterhout – wordt de komende jaren steeds belangrijker. Dat geldt vooral voor Rijen. De verdergaande verdozing van de omgeving een halt toeroepen. Landschappelijke locaties moeten zoveel mogelijk beschermd worden. In Gilze zijn heel wat projecten onderhanden, aandacht voor groen is belangrijk. Geluid is een storende factor (vliegveld en trein), dat willen we graag ( Molenschot en Hulten) binnen de perken houden. Maar bovenal willen we een gezonde, schone en groene leefomgeving.

Peter van Seters

Groen Gilze Rijen (GGR)

Hits: 133