GGR wil géén autotunnel in de Spoorzone;

Veiligheid;

Een Fietstunnel in de Spoorzone. Veiligheid voor onze kinderen en kleinkinderen verdient voorrang te krijgen bij de nieuw te bouwen tunnel in de Spoorzone. De toekomstige onderdoorgang in de Stationsstraat / Julianastraat mag in onze visie geen autotunnel worden waar fietsers van de zelfde baan gebruik moeten maken. Wij van Groen Gilze Rijen (GGR) zijn voor een veilige oplossing. Dat is zonder gemotoriseerd verkeer in een te krappe tunnelbak.

Inclusie;

Groen Gilze Rijen streeft naar een voetgangers/fietsers tunnel van 2,5 meter hoogte. Dat is ruim voldoende. Daarnaast willen we een inclusieve inrichting, sociaal veilig en autovrij. Een nieuwe tunnel die de inwoners van Gilze en Rijen een optimale onderdoorgang voor onze ouderen en mensen met een beperking garandeert. Mensen die slecht ter been zijn moeten het spoor makkelijk over kunnen steken. Dus niet verplicht omlopen en twee keer een lift moeten gebruiken, maar een directe verbinding (zoals de afbeelding).

Verdere aandachtspunten;

Veiligheid fietsers en voetgangers voorop

Noord/zuid-verbinding in standhouden.

Spoorzone: passend in de lintbebouwing.

Versterking van het aanwezige erfgoed.

Voorstander van de spoorzone met een ondertunneling die alleen voor voetgangers en fietser is.

De spoorzone moet volledig inclusief ingericht zijn, met speciale aandacht voor de ondertunneling.

Juiste groenvoorzieningen in heel de spoorzone.

Hits: 354