Weekblad Gilze en Rijen, 26 januari 2022

Gilze verdient het dat er serieus gekeken wordt naar de bouw van een nieuwe sporthal Achter de Tuintjes. Dat is duurzamer, toegankelijker en waarschijnlijk ook goedkoper dan de oude hal kaalstrippen en opbouwen. Als we de nieuwbouw verschuiven, kan er mogelijk langer worden doorgesport. Maar het college wil niets van die optie weten.
“Er is geen geld voor een nieuwe sporthal ‘Achter de Tuintjes’ in Gilze”, aldus vertrekkend wethouder Aletta van Veen van Kern75 in de commissievergadering.

Dit vinden wij moeilijk te verkopen, terwijl dit college in Rijen over een overbodige auto-te-gast-tunnel praat, die vele miljoenen euro’s extra gaat kosten. De Rijenaren zitten niet eens op een autotunnel te wachten. Een prestigeproject dus.
Mede daardoor is een nieuwe sporthal in Gilze niet te betalen en moeten ze het maar doen met een tweedehandsje.

Groen Gilze en Rijen maakt een andere keuze. Bouw een veilige fietsers-voetgangerstunnel bij het station. Een tunnel die aan alle gevraagde veiligheidsvoorschriften voldoet, toegankelijk is voor iedereen en haalbaar en betaalbaar is. Het geld dat we besparen zetten we in voor een nieuwe Sporthal ‘Achter de Tuintjes’ in Gilze.

Het lijkt erop dat het college deze twee plannen nog snel voor de verkiezingen erdoor wil drukken. Met een overhaast ingelaste informatieavond worden raadsleden van de coalitiepartijen onder druk gezet om in te stemmen met het collegevoorstel, terwijl voor beide projecten de noodzakelijke onderzoeken nog ontbreken.

Je zou aan het einde van een termijn verwachten dat stoppende wethouders een pas op de plaats zouden maken om een nieuw college ruimte te bieden voor nieuwe ideeën. Maar het gas gaat er juist op. Net voor de verkiezingen worden twee ingrijpende en geldverslindende beslissingen genomen waar de inwoners niet over gehoord en geïnformeerd zijn. Dit is niet zoals het hoort.

Groen Gilze en Rijen wil daarom eerst aanvullend onderzoek om financiële missers te voorkomen. Daarna kunnen we kiezen voor een veilige en betaalbare fiets- en voetgangerstunnel in Rijen. Met het geld dat we besparen bouwen we zo snel mogelijk een duurzame en toegankelijke nieuwe sporthal in Gilze.

U kunt op 16 maart het verschil maken en kiezen voor verandering. Stem op een lokale partij die luistert naar de inwoners. Stem op Groen Gilze en Rijen.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 73