We zijn nog niet begonnen met de Spoorzone of we komen al meer dan 15 miljoen tekort. Steeds hebben wij van Groen Gilze Rijen (GGR) in de gemeenteraad die risicospiegel de coalitie en het college voorgehouden. Maar geen enkel rationeel argument telde mee. Wat ons zorgen baart: We dragen 100% van de risico’s. En dan te bedenken dat de tekorten als maar groeien. Op basis van vergelijkbare projecten schatten we in dat we het dan hebben over 20 tot 40 miljoen extra boven de afgesproken 10 miljoen die de gemeente nodig dacht te hebben.

Als we zo doorgaan dan gaat de gemeente Gilze en Rijen op termijn ‘failliet’ (artikel 12 voor de kenners). Uiteindelijk zullen de inwoners voor het financiële blok gezet worden. En zeker niet onbelangrijk: we lopen een groot risico om onze zelfstandigheid te verliezen. We hebben dat te danken aan de huidige coalitie van VVD, Kern75, CDA en Gemeentebelang. Ze hebben zich totaal verkeken op de financiële consequenties van hun ondoordachte beslissingen. De risico’s zijn niet of verkeerd ingeschat.

De vraag is moeten we wel drie autotunnels binnen 2,3 km afstand willen? (De Vijfeikenweg krijgt al een tunnel onder het spoor en 2,3 kilometer verder oostwaards ligt de Generaal Maczektunnel). Nee, hebben wij van Groen Gilze Rijen verkondigd en geschreven. Dit is een tunnelvisie project, waar we de knowhow niet eens voor hadden. De rapporten die het plan zouden moeten onderbouwen slaan de plank behoorlijk mis. Architectonisch misschien aardig, maar de feiten die er toe deden – locatie, gronden, en de Rijense breuk – zijn onvoldoende onderzocht. Dus de kosten die daarvoor gerekend moeten worden, daar weten we nog niets van, of zoals wij al eerder hebben beredeneerd: het is een bodemloze financiële put.

Wat moet er dan wel gebeuren? Groen Gilze Rijen wil graag een mooi, gezellig en autoluw centrum. En een goede, maar vooral een veilige verbinding tussen Rijen Noord en Zuid. Dan kom je uit op een fietstunnel. Financieel beheersbaar en veiliger voor fietsers en voetgangers.

Bent u het met ons eens? Denk dan aan ons bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Samen maken we onze gemeente mooier, duurzamer en veiliger.

Alvast bedankt!

Meer informatie?

Kijk op groengilzerijen.nl

Hits: 50