Donderdag 10 november ’21 is de begroting voor 2022 behandeld in het gemeentehuis te Rijen

Vijf van de zeven partijen hebben hun goedkeuring aan deze begroting gegeven. Twee partijen GGR en D66 hebben de begroting niet goed gekeurd. Opmerkelijk is hierbij dat dit de partijen zijn die voor het behoud van het gemeentehuis in Rijen zijn. Gemeentebelang beweert hier ook voor te zijn, maar die willen alleen een monumentaal gebouw behouden. Want net als de vier overige partijen willen zij ook het behoud van de ABG organisatie in een nieuw kantoor. De gedachten hier achter is om het tekort aan personeel hiermee op te lossen. Wij van GGR zijn van mening dat je als zelfstandige gemeente aantrekkelijker bent als werkgever. De huidige coalitie wil ook verdergaan met vier wethouders wat op de lange duur onbetaalbaar wordt. Waar wij nu al miljoenen reserveren voor de pensioenen van oud-wethouders, gaan we nu extra geld opzij zetten voor drie vertrekkende wethouders. Die hebben ondanks dat zij vrijwillig stoppen recht op begeleiding naar nieuw werk. Mochten zij hier niet in slagen, dan hebben zij gedurende een periode van drie jaar recht op een riante wachtgelduitkering.

Reserveren

Verder wordt de tunnel bij het station nu al 5 miljoen euro duurder. Ondanks beloftes uit het verleden dat wij hiervoor nooit meer dan 10 miljoen euro zouden betalen. Mochten er in de toekomst nog tegenvallers zijn, dan is het risico volledig voor de gemeente Gilze en Rijen. Aangezien de technische onderzoeken nog steeds niet zijn afgerond, zou je hier voor moeten reserveren.

Vervolgens is het rioolstelsel in Rijen niet meer van deze tijd. Ook hier zijn we een masterplan aan het uitwerken, maar tot vandaag zijn er nog geen werkzaamheden verricht. Volgens de laatste schatting is hier meer dan 31 miljoen euro voor nodig om het weer in orde te brengen. Ook hier moet je voor reserveren.

Ook zijn de eerste contacten gelegd met de gemeente Oosterhout om op hun grond te kunnen bouwen. We hebben eigenlijk ruimte genoeg binnen de gemeentegrenzen om aan inbreiding te doen. Maar u raadt het al, hier moet je voor reserveren.

Een fatsoenlijk senioren- en inclusiebeleid ook daar moet je voor reserveren.

In 2022 gaan wij 79,2 miljoen euro uitgeven, en hebben 0,4 miljoen (400.000 euro) over voor tegenvallers. Maar de huidige coalitie gaat u de komende maanden vertellen, dat we er riant voor staan. Wij zijn de goedkoopste gemeente en betalen het minste belasting.

Wij van Groen Gilze Rijen gaan meer voor het realistische verhaal:

  • Drie wethouders is meer dan voldoende.
  • Een onderdoorgang bij het station van niet meer dan 10 miljoen voor fietsers en voetgangers.
  • Geen dure ABG-organisatie maar gewoon ons eigen gemeentehuis met ambtenaren voor Gilze Rijen.
  • Een fatsoenlijk senioren- en inclusiebeleid.
  • Culturele gebouwen in eigendom van de gemeente.
  • In alle vier de kernen de basis op orde.

Onze intentie is om de gemeente fatsoenlijk over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Wij gaan ervan uit dat iedereen daar zijn steentje aan wil bijdragen.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 31