Weekblad 29 september 2021

Wethouder van der Veen (Kern75) had het woensdagavond tijdens de Commissie Samenleving over het verleiden van onze jeugd. Zij heeft in overleg met stakeholders bedacht dat onze hangjeugd verbannen moet worden naar de Uitvang. Het straatje ‘De Uitvang’ begint waar de snelfietsroute over de Hannie Schaftlaan naar Tilburg gaat. Hier gaat de wethouder een open container – een JOP / jongerenontmoetingsplaats – neerzetten waar hangjeugd vanaf half oktober gedumpt wordt.

Het experiment kent een proefperiode van een half jaar. Zij is er dan niet verantwoordelijk meer voor, want ze heeft haar afscheid allang geleden aangekondigd. Daar waar de wethouder sprak over verleiden, vindt Groen Gilze Rijen het misleiden van onze jeugd, bewoners en inwoners. Onze vragen gingen over ‘waarom geen overleg met bewoners?’, ‘waarom niet eerst meten van lawaai en schone lucht’ op die locatie? Het niet kijken naar de overlast en veiligheid werden van tafel geveegd. Het was immers geen woongebied sprak de wethouder. Kern75, de partij van de wethouder, en Gemeentebelang waren het met de wethouder van der Veen eens.

Waarbij wij van GGR, D66 en CDA ons afvragen waarom het jongerencentrum A16 in de avonden en weekends niet gebruikt kan worden, bleef onbeantwoord. Uitvang als politieke miskleun Het is toch opmerkelijk dat Kern75 zich steeds meer gaat gedragen als de regenten of heersers van Gilze en Rijen. Kern75 had het gemeentehuis al ingewisseld voor het Audaxkantoor in Gilze. De partij die lang geen mening had over een biomassacentrale, en nu meent het gebied rond de Moerstraat te moeten ontwikkelen. Dat is in onze ogen niet de functie van een politieke partij. En dat ook nog eens zonder fatsoenlijk overleg met bewoners of verenigingen. Politieke partijen moeten de inwoners vertegenwoordigen in de gemeenteraad dat behoort centraal te staan, geen uitvoerende taken ter hand nemen, maar controleren wat het college doet. De arrogantie die wethouders en sommige politieke partijen momenteel ten opzichte van onze inwoners ten toon spreiden is volkomen misplaatst. En jongeren verdienen beter dan in een hoekje van het dorp weggestopt te worden.

Groen Gilze en Rijen vindt dat het anders moet. Nu onze gemeente van het slot gaat, hopen wij u binnenkort weer te ontmoeten en hierover van gedachten te wisselen. Bezoek ook onze website voor meer informatie www.groengilzerijen.nl

Hits: 39