Weekblad Gilze en Rijen, 20 oktober 2021

In Gilze en Rijen wonen we dicht bij de bossen. De vraag die we nu moeten stellen – waarderen we onze bossen – heeft een andere impact, dan een decennium terug. Het klimaatrapport van IPCC en de ‘Green Deal’ van verenigd Europa dwingen ons na te denken over onze omgeving. Waar en hoe wil je wonen?

Zijn we het afgelopen decennium zuinig geweest op onze bosgebieden? Hebben voor uitbreiding of aanwas gezorgd? Dat laatste is sporadisch gebeurd. Maar of we voldoende zorgzaam zijn geweest voor de groene ruimte, is wel degelijk de vraag.

In de toekomstvisie uit 2012 van de gemeente Gilze en Rijen stonden niet veel passages die verwijzen naar de natuurwaarden die verbonden zijn met de ons omringende bossen.

Het aanwezige bosareaal is vanzelfsprekend, we fietsen er langs of door, en beseffen wellicht te weinig dat ze van levensbelang zijn. Veel bossen in onze nabijheid zijn in handen van Staatsbosbeheer. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de toekomstige ontwikkeling van die natuurgebieden en bossen ligt in hun handen.

Toch zou het gemeentelijk perspectief verder mogen reiken, want een ‘dynamische gemeente in het groen’, moet die naam ook waarmaken. In 2025 zullen we een nieuwe toekomstvisie dienen te schrijven met veel meer groene ambitie.

In 2012 schreef de gemeente: ‘De structuur van het buitengebied is een open agrarisch landschap, afgewisseld met bossen. Het buitengebied is bijna 90 % van de totale oppervlakte van onze gemeente. Ten opzichte van andere Brabantse gemeenten heeft de Gilze en Rijen veel bos en natuurlijk terrein (60 ha per 1000 inwoners, tegenover 35 ha gemiddeld). Het grootste deel van het buitengebied (70 %) heeft een agrarische bestemming.’ Hoe gaan we die constatering actualiseren? Waar denken we dat we de klimaatmaatregelen kunnen gaan realiseren?

Natura 2000 gebieden

We weten nu dat er in een straal van 15 kilometer drie Natura 2000-gebieden liggen:

Regte Heide & Riels Laag, Loonse Drunense Duinen & Leemkuilen en het Ulvenhoutse Bos.

In Rijen wonen we zelf naast de Boswachterij Dorst, met daarin de Seterse Heide, dat aansluit op natuurgebied De Duiventoren. Het ligt letterlijk naast de deur. Het gebied tussen Rijen, Oosterhout Teteringen en Dorst is 1.117 ha groot en al eerder aangegeven dat is eigendom van Staatsbosbeheer. De bossen bij Dorst zijn ook nog eens een waterwingebied ter grootte van 117 hectare. Helemaal het beschermen waard.

In Gilze liggen aanpalend de Chaamsche Bosschen, een prachtig gebied dat het ‘Brabantse land’ eer aan doet. De bossen sluiten in het westen weer aan op het Ulvenhoutse Bos. Dus met een beetje goede wil, zou je de Chaamsche bosschen ook kunnen rekenen tot de Natura 2000 gebieden. Gaan we daar ons best voor doen? Gaan we als gemeente die balans tussen natuur, milieu en economie herstellen?

Bossen zijn van levensbelang, voor onze gezondheid, voor ons welzijn, en voor onze toekomst. Dat waren we bijna vergeten.

We kapten er lustig op los, nauwelijks enig idee hebbend welke waarde we aan het vernietigen waren.

Groen Gilze Rijen (GGR) wil in de komende raadsperiode veel meer aandacht, ook in financiële zin, voor gezondheid, welzijn en groene economie. Voor een samenleving waarin mens en natuur weer verbonden zijn. Stem op 16 maart 2022 voor een breed draagvlak.

Info@groengilzerijen.Nl

Hits: 49