Weekblad Gilze en Rijen, 15 september 2021

Aan de Rector Buijselstraat te Rijen worden nieuwe woningen gepland, een inbreidingslocatie midden in het dorp. Daar komen 35 woningen. Iedereen vond het een prachtig plan. Ook wij.

Ernstige bodemverontreiniging en gezondheid In de laatste gemeenteraadsvergadering voor de vakantie was dat bestemmingsplan een van de voorziene hamerstukken. Groen Gilze Rijen (GGR) constateerde echter in het omvangrijke bestemmingsplan dat er sprake was van een ‘ernstige bodemvervuiling’. Nu lag dat weliswaar onder een behoorlijke laag beton, maar straks zou het niet gesaneerd en onbeschermd in de tuingrond blijven zitten. Op die plek blijkt een chroomverwerkende werkplaats gestaan te hebben.

Uit de rapporten bleek dat juist die locatie bestempeld werd als een plek waar zich een ‘ernstige bodemverontreiniging’ bevond. Een zeer ongezonde situatie als daar woningen gebouwd moeten worden. Schriftelijke vragen In de raadsvergadering stemden alle overige partijen overigens gewoon in met het bestemmingsplan. Zij hadden naar alle waarschijnlijkheid de stukken niet gelezen. Ook wethouder Diepstraten, en kennelijk ook de ambtelijke staf, hadden eroverheen gekeken. Wij hadden verwacht dat het raadsvoorstel ingetrokken zou worden, maar niets was minder waar: het werd gewoon in stemming gebracht. Waarom zou je je iets aantrekken van ingebrachte bezwaren?

Wij hebben een ander idee waar het democratische besluitvorming betreft. Dus heeft Groen Gilze Rijen de volgende dag schriftelijke vragen gesteld. Wij wilden twee kwesties aan de orde stellen:

1. Dient in dit geval geen (deel-)-saneringsplan opgesteld te worden?

2. Op welke manier denkt u tegemoet te komen aan het voorkomen van gemeentelijke aansprakelijkheid in de toekomst?

De gemeente gaf het volgende geantwoord: ‘Voordat op de locatie gebouwd kan worden, dient de vervuilde grond gesaneerd te worden. Initiatiefnemer dient dit te doen in overleg met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is, gezien de aard en de omvang van de verontreiniging, de provincie Noord-Brabant. De uitvoerende instantie voor het aspect bodem is de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). De OMWB zal beoordelen wat de juiste manier van saneren is en beoordelen of daar een (deel-)-saneringsplan voor dient te worden opgesteld.’ En op de tweede vraag was het antwoord: ‘Er is geen sprake van een aansprakelijkheid voor de gemeente. Gemeente eist van betrokken partijen dat zij voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Als blijkt dat de grond verontreinigd is, dient deze verontreiniging eerst gesaneerd te worden, voordat er op de locatie gebouwd kan worden.’

Voor de toekomstige bewoners van de nieuwbouw aan de Rector Buijselstraat hopen wij dat de overheid alert toekijkt op de sanering. Gezondheid en wonen dienen samen te gaan! Info@groengilzerijen.nl

Hits: 49