28 september 2021 door Peter van Seters en ben Beljaars

Gewapend met veiligheidshelmen en -schoenen stonden Peter en ik dinsdagmiddag 28 september 2021 bij het project De Zwaaikom aan de Korenbeurs te Oosterhout. We zouden een controle op de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem bijwonen. Niet alleen wij van Groen Gilze Rijen waren geïnteresseerd, maar ook PvdA-vertegenwoordiger Peter von Meijenfeldt bleek zich aangemeld te hebben. In de Zwaaikom worden voor een drietal woningblokken bodemenergiesystemen aangelegd. De Omgevingsdienst komt bij aanvang van het project een controle uitvoeren op het boorproces en de reeds gemaakte bodemlussen. De controles zijn vooral gericht op de onderdelen die een risico kunnen vormen voor de bodem en het grondwater. Ook wordt aandacht besteed aan het materiaalverbruik en de afdichting van het boorgat.
Bodemenergiesystemen
Bij de aanleg van bodemenergiesystemen worden putten in de bodem geboord. Op het moment dat wij meeliepen met de controle was de firma Remon Aardwarmte aan het boren. In de Zwaaikom wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd.
Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee door gesloten leidingen vloeistof door de bodem wordt geleid om aan de bodem warmte of koude te onttrekken. Deze warmte of koude wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken. Er wordt geen grondwater verpompt en de vloeistof komt niet in contact met het grondwater.Een gesloten bodemenergiesysteem bestaat namelijk uit een of meerdere lussen die samen het bronsysteem vormen. Door deze bodemlussen stroomt bijvoorbeeld water, eventueel aangevuld met een koelvloeistof. Door middel van geleiding vindt vervolgens uitwisseling plaats van warmte en koude tussen de vloeistof in de bodemlus en de omringende bodem.De koelte of warmte wordt door middel van warmtewisselaars en een warmtepomp direct benut voor koeling of verwarming van ruimten in het huis.

Hits: 32