Weekblad Gilze en Rijen, 25 augustus 2021

Groen Gilze Rijen (GGR) streeft drie speerpunten na: natuur, milieu en economie. De afgelopen weken trokken allerlei klimaatachtige zaken de aandacht. Of het nu bosbranden in Griekenland en Turkije, of watersnood in België, Duitsland en Limburg betrof, het hield niet op. Hitte in het Middellandse zeegebied, vulkaanuitbarstingen in Italië en Afrika, maar ook een nieuwe aardbeving in Haïti. En dan hebben we nog niet alles aangestipt. Het natuurgeweld is niet direct aan menselijke activiteiten toe te rekenen. Wel waren sommige gevolgen toe te rekenen aan nalatigheid. Bijvoorbeeld niet op tijd reageren op voorzienbare kwesties waarvan we vooraf kunnen voorspellen dat ze ons zullen gaan raken.

In 1972 verscheen het rapport ‘grenzen aan de groei’ van de club van Rome. Een duidelijke verwijzing naar de uitputting van de aarde. We hebben er niet naar gehandeld, want het dominante (neo)-liberale denken, kende maar een allesomvattende slogan: maximaliseren van individuele vrijheid om markten en concurrentie te creëren.

We weten nu dat die denktrant ons naar de afgrond brengt.

Het klimaatrapport van de VN, bijna 50 jaar later, bewaarheid die aangekondigde trends die op basis van een computersimulatie uit 1970 inzichtelijk werden gemaakt. Zaken met betrekking tot wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen zouden in de voorspelde periode – 1970-2020 – bij geen aanpassing van ons menselijk gedrag voor onvoorstelbare problemen stellen. Eigenlijk geeft het klimaatrapport (2021) precies aan wat er aan de hand is. Het industriële en politieke systeem heeft er voor gezorgd dat we nu moeten constateren: ‘Klimaatverandering versnelt, ‘onmiskenbaar’ door de mens’. En dat op basis van duizenden rapporten van honderden wetenschappers. Er is geen nieuw onderzoek gedaan, maar samenvatten wat we al weten.

In politieke zin zullen we op lokaal niveau met allerlei nieuwe maatregelen moeten komen die de uitgangspunten – natuur, milieu en economie – consequent moeten versterken. We worden nu gedwongen in de spiegel te kijken. Natuurlijk kunnen we onze kop in het zand steken, maar als een veertienjarig Nederlands meisje een brief schrijft aan de minister-president van dit land met de boodschap ‘doe er wat aan!’, dan weet je dat het menens is.

Gretha Thunberg, het Zweedse meisje dat maandenlang protesteerde bij het Zweedse parlement, gaf het voorbeeld aan de wereld. Ze werd beschimpt en voor gek verklaard. Bij Rosalinde Leydekker is dat al veel minder. Beginnen we wakker te worden?

Klimaat en lokale inspanningen

De coalities die de afgelopen decennia het gemeentelijk beleid hebben vorm gegeven – CDA, VVD en KERN75 – hebben op de meeste terreinen de plank misgeslagen.

Neem het groenbeleid dat resulteerde in het voortdurend kappen van bomen, zonder daarvoor echte compensatie in te calculeren. Geen substantiële bedragen reserveren voor duurzaamheid. Het verwaarlozen van de infrastructuur en het consequent steunen van agrarische industriële, soms zelfs illegale, uitbouw van zaken die niet horen in het buitengebied van Gilze en Rijen. Wie een nieuwbouwwijk wil aan leggen, zoals Tussen de Leijen dient eerst de vervuilende agrarische industriële activiteiten te verbannen.

Wethouders en de burgermeester beslissen wekelijks welk beleid uitgevoerd moet worden. Ze verschuilen zich heel vaak achter ‘wetgeving’ en andere regelingen. En juist op het terrein waar ze de vrijheid hebben sturend op te treden, verzaken ze hun verantwoordelijkheid. Nederlandse politici zijn bange mensen en zijn enkel bezig met het volgen van het ondoorzichtige ‘eigenbelang’. Alles overgoten met dat zielige public relations sausje dat uitgedragen wordt op eigen Facebookpagina’s, want dat is politiek bedrijven van het ergste soort.

De bijna 3500 pagina’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben we nog niet allemaal gelezen, laat staan bestudeerd, maar een ding is zeker: ook lokaal moeten we aan de slag. Wij hopen dat u op 16 maart 2022 meedoet.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 32