Weekblad Gilze en Rijen, 21 juli 2021

Kunnen we bedrijven aantrekken die klimaatneutraal willen produceren, kunnen we CO2 en fijnstof uitstoot op onze bedrijventerreinen reduceren. Zijn we in staat nieuwe technologie aan te trekken.

De Coronacrisis was economisch gezien een wake-up-call, maar de echte veranderingen zijn tot nu toe uitgebleven. Misschien is de mentale klap te hard geweest, en hebben we onze vitaliteit nog niet terug, dus vallen we terug in bestaande gewoonten. De oude economie draait als een tierelier. Dat lijkt gunstig, maar is geen aanzet tot vernieuwing.

Groen Gilze Rijen (GGR) stuurt aan op beleidsveranderingen in de lokale economie. Minder afhankelijk worden van achterhaalde neoliberale concepten, zoals het verheerlijken van het marktdenken en verstorende concurrentie. Economisch vergroenen zal de komende decennia centraal komen te staan. Net zo als klimaatverandering en de daarmee samenhangende opwarming van de aarde ons zullen dwingen nieuwe visies en oplossingen te bedenken. Op sommige plekken in de wereld hebben ze al vier hittegolven voor hun kiezen gehad, dat lijkt ver van onze dagelijkse beleving, maar dat is een kwestie van tijd.

Een ander toverwoord en dat wordt ook wel als groen aangeduid, is circulaire economie. In die vorm zou er geen afval meer bestaan en grondstoffen oneindig gerecycled kunnen worden. Een dure illusie, want bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen raken gewoon op. Circulaire economie draait vooral om het beteugelen van het afvalproces, dat is een goede aanzet, maar lost te weinig op. Wie pleit voor economische veranderingen krijgt steevast kritiek, want je begeeft je op een nieuw pad.

Meestal schrikken inwoners daarvan, zij denken eerder: we willen het laten bij het oude vertrouwde (het oude normaal). Dat is begrijpelijk. We koesteren immers stabiliteit, en toekomstverhalen missen soms de aansluiting met de realiteit, dat is allemaal waar. Maar groene economie koppelt iets anders.

‘We hebben een economie nodig die zich ontwikkelt zonder schade aan de leefomgeving te veroorzaken. Nu ontstaat die schade wel. Denk aan klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Daarom moeten we ingrijpen en veranderingen doorvoeren. Het is belangrijk dat we hiervoor wereldwijd samenwerken en kijken hoe we de kosten dragen.’

Het citaat is afkomstig van de Nederlandse Bank, die onze overheid adviseert over de financiële sector. Zelfs die Centrale Bank, die normaal vol ligt met ons Nederlandse goud, heeft de ‘verduurzaming’ hoog op de agenda gezet. Dat zou je niet direct verwachten van een dergelijke financiële toezichthouder.

‘Economische groei, zo schrijven ze , ‘mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.’ Wij hebben ons de taak gesteld dat wij in al onze activiteiten ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) laten doorklinken. Ze kiezen er dus voor om de duurzaamheidsrisico’s in te calculeren. De effecten van de energietransitie mee te wegen en daarover advies uit te brengen. Wij zullen dus voorbereidingen moeten treffen om een lokale klimaatneutrale economie te ontwikkelen. Wat is daarvoor nodig?

Allereerst ideeën bijeenbrengen, tegelijkertijd onderzoeken wat lokale ondernemers al gedaan hebben aan klimaatneutrale processen. Inventarisatie maken van succesvolle ondernemingen, en die onderbrengen in een groene database. En waar al pogingen ondernomen zijn: faciliteren. Daarnaast een gecombineerd regionaal en lokaal kennisplein ontwerpen dat zich speciaal richt op klimaatneutrale oplossingen.

Wij van Groen Gilze Rijen beogen dat idee van een groene klimaatneutrale economie in onze plannen te verweven. Dat betekent onder andere een scherpere toets voor ruimtelijke ordening vaststellen, en tegelijkertijd de handhaving die daarbij hoort te activeren. En tenslotte het omgevingsvergunningenbeleid te laten voldoen aan de actuele milieurechtelijke eisen.

Drie instrumenten waar we in 2022 aan de slag mee willen. Wij hopen dat het een opmaat is naar een klimaatneutraal Gilze en Rijen.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 48