Weekblad Gilze en Rijen, 23 juni 2021

Groen Gilze en Rijen wil een mooi en vooral veilig stationsgebied. Daarom willen wij een fietsers-voetgangerstunnel die minder steil is dan de geplande auto-fietstunnel en veel veiliger omdat je geen last hebt van auto’s. Afgelopen week stemde de raad over de nieuwe plannen rondom het stationsgebied. Daarin werd ook de keuze gemaakt over hoe diep de tunnel wordt en welke verkeersdeelnemers er gebruik van kunnen maken. Groen Gilze en Rijen en D66 diende nog een voorstel in om te kiezen voor de veiligere en minder diepe tunnel, maar de meerderheid stemde toch in met de diepe tunnel onder het spoor door, waar auto’s en fietsers over dezelfde weg rijden.

Nu de meerderheid toch heeft gekozen voor de duurdere en onveiligere auto-fietstunnel kan het plan door. Als u het plan net als wij graag aangepast ziet worden naar de veiligere variant, stem op 16 maart massaal op Groen Gilze en Rijen! Zorgen over het huidige project. Groen Gilze en Rijen vindt de gekozen tunnel gevaarlijk. Auto’s en fietsers moet je niet gezamenlijk door een smalle en steile tunnelbak laten rijden. Een tunnel die misschien op papier ‘als veilig’ wordt bestempeld omdat in de tunnel maar 25 km/uur gereden mag worden. Maar welke automobilist houdt zich daaraan, als je door een steile helling steeds sneller naar beneden gaat? En wat is het belangrijkste argument vanuit de coalitie om toch die autotunnel te willen? Dat is de snellere aanrijdtijden van de brandweer naar Rijen-Zuid, maar vooral het vliegveld. Het klopt dat de brandweer via de tunnel iets sneller is dan nu, maar er zijn goede alternatieven mogelijk, zoals via Vincent van Goghstraat en Maczektunnel. De brandweer gebruikt nu ook de Maczektunnel wanneer de spoorbomen bij de Julianastraat dicht zijn. Een iets snellere brandweer weegt in onze ogen niet op tegen de nadelen van de tunnel voor fietsers en voetgangers. Bovendien zijn er nog belangrijke onderzoeken uit te voeren. Wist u dat het noordelijke deel, het stuk tussen het spoor en de Constance Gerdingstraat, nog niet eens is onderzocht. Geen technische onderzoeken die zouden kunnen uitwijzen dat een tunnelbak daar überhaupt past. Bij de bouw van een tunnel mag je verwachten dat men vooraf rekening houdt met obstakels die men kent. De Gilze-Rijenbreuk is er daar ook een van. Wat kunnen de gevolgen zijn voor huizen uit het begin van de 20ste eeuw? Welke (financiële) risico’s zijn er? Het uitgangspunt van Groen Gilze en Rijen is om fietsers en voetgangers centraal te stellen. Een mooi stationsgebied is vooral ook een veilig stationsgebied, voor zowel voetgangers als fietsers. Ook de kwetsbare verkeersdeelnemers moeten zich er plezierig voelen. In het plan moeten ‘gewone’ voetgangers gebruik gaan maken van een steile trap, dat is al niet ideaal. Maar degenen die daar geen gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld mensen die vanwege een beperking in een rolstoel zitten, iemand die vanwege een sportblessure een aantal weken met krukken moet lopen, gezinnen met wandelwagens, opa’s en oma’s met rollators of een scootmobiel: die worden gedwongen om tweemaal een lift te gebruiken, alleen maar om het spoor over te steken. Bent u op de fiets, dan wordt het niet veel beter. Hoe veilig en plezierig fietsen is het als u door een steile en smalle tunnel moet fietsen, waarbij de auto’s vlak langs u heen rijden? En hoe gaat een ouder met meefietsende kinderen zich voelen? We moeten juist hindernissen wegnemen en ze niet opwerpen. En zo kunnen we nog genoeg argumenten noemen waarom we het beste voor een fietstunnel kunnen gaan… Maar zonder ingrijpen door de inwoners gaat het project gewoon zoals gepland door. Zelfs kundige insprekers wisten de partijen die voor de autotunnel stemde niet te overtuigen. Willen we werkelijk de komende 50 jaar opgescheept zitten met een tunnel, waarbij auto’s en fietsers vlak langs elkaar heen rijden en waar mensen met een beperking de lift moeten nemen om aan de overkant te komen? Nee toch. Steun ons om van het stationsgebied een mooi en vooral veilig gebied te maken. Voor iedereen. U kunt via onze website Groengilzerijen.nl contact met ons opnemen

Hits: 28