Weekblad Gilze en Rijen, 16 juni 2021

Veiligheid voor onze kinderen en kleinkinderen verdient voorrang te krijgen bij de nieuw te bouwen tunnel in de Spoorzone. De toekomstige onderdoorgang in de Stationsstraat / Julianastraat mag in onze visie geen autotunnel worden. Wij van Groen Gilze Rijen (GGR) zijn voor een veilige oplossing zonder gemotoriseerd verkeer in een te krappe tunnelbak. Waar oud-burgemeester Boelhouwer de veiligheid van Rijen zuid tot speerpunt wilde maken, maakt de huidige burgemeester Alssema zich sterk voor de bereikbaarheid van de luchtmachtbasis, om een autotunnel te verantwoorden.

Dinsdag 8 juni j.l. tijdens de commissievergadering Ruimte stonden de standpunten van de coalitiepartijen Kern 75, VVD, GB en CDA recht tegenover die van de oppositie D66, PVDA en GGR. D66 en GGR kiezen voor een simpele onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Op die manier kunnen we de noord-zuid-verbinding prima waarborgen, ook voor mensen die slechter ter been zijn. Auto’s kunnen gemakkelijk via de Generaal Maczek-tunnel en de nieuw aan te leggen provinciale tunnel bij de Vijf Eiken. Beide tunnels bieden daarvoor een geweldige doorstroming naar de Rijksweg (N282) richting Breda en Tilburg. De coalitiepartijen kiezen voor een tunnel waar alles door heen gejaagd kan worden. Dat betekent diep graven op de plek waar de Rijenbreuk parten speelt, maar daar ligt geen raadslid van de coalitie van wakker. Bij schade is de gemeente verantwoordelijk. In de recent ondertekende overeenkomst met de provincie en ProRail is overeengekomen dat de gemeente Gilze-Rijen aansprakelijk is voor alle schade bij de werkzaamheden. Dat is een risicovolle passage in de overeenkomst. We hoeven niemand uit te leggen waar de rekening komt te liggen, juist, bij u op de deurmat.

Het CDA, bij monde van de toenmalige wethouder Dols, beweerde dat er nooit meer dan 10 miljoen euro aan de tunnel verspijkert mocht worden, want een hoger bedrag (risico) konden wij als gemeente niet dragen. Mooie woorden ten spijt, het blijkt een politiek promotieplaatje te zijn. De huidige wethouder Diepstraten (ook CDA) doet nu net of deze afspraken nooit gemaakt zijn, en gaat met toestemming van de coalitiepartijen nu al verder dan 10 miljoen euro uitgeven. We zitten al 2,5 miljoen boven het afgesproken plafond.

Er waren vier inwoners als insprekers bij de commissievergadering. Zij betoogden net als de oppositiepartijen, dat we voor een veilige tunnel voor voetgangers en fietsers zouden moeten kiezen. Het mooiste voorbeeld wat er gegeven werd, was van een van de inwoners van Rijen. In zijn beleving zou je altijd van de voetgangers uit moeten gaan als je begint met nadenken over een tunnel onder het spoor bij een station. En dan ga je van buiten naar binnen. Naar de voetgangers, de fietsers enzovoorts. Maar bij deze tunnel is er na de fietsers geen ruimte meer. Maar onze burgemeester, die uiteindelijk maar een tijdelijke inwoner is, begint met een brandweerauto. Waarschijnlijk iets uit zijn jeugd, dat zal bij burgemeesters horen, vermoeden wij. Wij van GGR vinden dat ze het op de vliegbasis met een professionele brandweer zelf moeten doen. De nadruk bij Defensie ligt op oefenen, dat weten ook die 800 klagers van inwoners. Nu Defensie er miljarden bij krijgt, is een nieuw brandweerautootje een ‘peanut’-verhaal. En mocht het echt penibel worden, dan kan de vrijwillige brandweer van Gilze en Rijen altijd nog via de drie aanvliegroutes: Maczek-tunnel, Vijf Eiken-tunnel en Vincent van Goghstraat-overgang assisteren. Dus wij van Groen Gilze Rijen streven naar een voetgangers/fietsers tunnel van 2,5 meter hoogte. Dat is ruim voldoende. Daarnaast willen we een inclusieve inrichting, sociaal veilig en autovrij. Een nieuwe tunnel die de inwoners van Gilze en Rijen een optimale onderdoorgang voor onze ouderen en mensen met een beperking garandeert.

Reacties: laat het ons weten via info@groengilzerijen.nl.

Hits: 36