Weekblad Gilze en Rijen, 2 juni 2021

De Spoortunnel: De Joehoe-gedachte van het college van Burgermeester en Wethouders kwam plotseling uit de lucht vallen. Uitgerekend op een bierviltje door de nieuwe projectleider: we verschuiven de tunnel en nemen een langere aanloop, dan kunnen de fietsers er gemakkelijk doorheen sjezen. De projectleider had ervaring opgedaan in Amsterdam en Delft, ook miljoenen verslindende (spoor-)projecten. Je moet het in het groot zien, als je eenmaal op weg bent, kun je toch niet meer terug was zijn bestuurlijke filosofie.

Hij gaf tijdens een opfrispresentatie aan dat de inwoners moesten gaan voor een joehoe-sensatie. Kennelijk zoiets als een roller-coaster-belevenis uit de Efteling. Heel bijzonder… In onze ogen een projectbewustzijnsvernauwing dat in de toekomst de inwoners van Gilze en Rijen armlastig zal maken. Op dit moment zitten we al 5 miljoen over de afgesproken limiet van 10 miljoen dat Gilze en Rijen in het Spoorzone-project zou stoppen. Zoals ieder weldenkende burger weet vallen alle overheidsprojecten (veel) duurder uit, dus ook de Spoorzone te Rijen. Vanaf de eerste dag dat wij als GGR ermee te maken kregen, hebben we laten weten dat we de mixture van auto’s en fietsers in een tunnel onverantwoord vinden. Een Noord-Zuid-verbinding voor Rijen-Zuid, dat begrijpen wij ook wel, maar dan geen auto-te-gast-tunnel – een idee van de lokale VVD – maar een bescheiden voetgangers/fietsers-tunnel die past in de lintbebouwing van de Hoofdstraat/Julianastraat.

Nogmaals wij zijn voorstander van een langzaam-aan-onderdoorgang / een fietstunnel die comfortabel is, en geen hellingspercentage kent van gemiddeld 4 %. Met alle respect, maar een joehoe-sensatie is verkeersonveilig, niet passend in de omgeving van de Spoorzone, waar de veiligheid voor fietsers en voetgangers doorslaggevend zou moeten zijn. De toenmalige wethouder, de heer Dols (CDA), bezwoer de raadsleden dat die bijdrage niet hoger zou worden van 10 miljoen. We zijn nu twee jaar verder en de kosten rijzen nu al de pan uit. De huidige wethouder mevrouw Diepstraten (CDA) wil nu hals over kop beslissen om het project er doorheen te jassen, terwijl er nog geen enkel technisch onderzoek heeft plaatsgevonden. We gaan dus beslissen, althans de coalitie, zonder dat er ook maar enig technisch inzicht is in de haalbaarheid en de risico’s. De Gilze-Rijen breuk en de diepte van de auto-te-gast-tunnel kunnen een aardige bottleneck vormen. Naast de waterdruk rondom het tunneltracé die een rol speelt, maar ook de inpassing in de lintbebouwing van Rijen geeft te denken.

De tunnel heeft in de laatste architectonische versie een hellingspercentage van ‘gemiddeld’ 4 %, dat is nog steeds in onze ogen veel te steil. Ook het verlengen van het zuidelijke tunneltracé met 42 meter biedt geen soelaas. Het noordelijke deel lopend vanaf spoorwegovergang (Hoofdstraat) naar het Constance Gerlings-kruispunt is niet onderzocht, dat laat het college van B&W wijselijk buiten beschouwing. U zult begrijpen dat wij dat een vorm van onbehoorlijk bestuur vinden. Als oppositiepartij hebben wij geen invloed op de besluitvorming door het meerderheidscollege van VVD, Kern75, GB en CDA. Zij rennen zonder enige reflectie achter de nieuwe projectleider aan. Alles wat van buiten komt, kan rechtstreeks het eerste elftal in, een ware Joehoe-sensatie op een bierviltje. Als u straks de rekening gepresenteerd krijgt, weet u, dat het beklonken is in het geheime Bierviltjes-akkoord van het Raadhuisplein in mei 2021.

Kunnen we dit proces nog terugdraaien? In maart 2022 ligt het in uw handen. Meer weten. Ga dan naar groengilzerijen.nl. Reageren kan via info@groengilzerijen.nl.

Hits: 47