Weekblad Gilze en Rijen, 19 mei 2021

Gemeenschappelijke regelingen zijn een vorm van ‘bestuurlijk samenwerken’ waarbij de democratische inbreng steeds verder weg is komen te liggen. Vanaf het begin is uitdrukkelijk gewezen op het democratische tekort van die gemeenschappelijke regelingen. Op die regelingen is het nodige aan te merken omdat er onvoldoende politieke controle kan worden uitgeoefend. Het kent geen democratisch gelegitimeerd orgaan. Het is een vorm van ‘verlengd lokaal bestuur’, dat op grote afstand staat van de betrokken gemeenteraden. Enkel collegeleden zitten in de besturen.

In Gilze en Rijen kennen we dat van nabij. De ABG-regeling – het verband tussen Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen is in die zin dan ook aan te merken als een bestuurlijk ‘democratisch tekort’. Met talloze dubbelfuncties die nog nauwelijks te controleren zijn. Onder het mom van een ambtelijke fusie trachten burgermeesters, wethouders en gemeentesecretarissen buiten een controlerende ‘tegenmacht’ te blijven. In de visie van GGR is de ABG een gedrocht waar inwoners van Rijen in ieder geval geen affiniteit mee hebben, zeker niet als dat enorme geldverspilling en kapitaalvernietiging met zich meebrengt.

De gemeenteraden worden voortdurend buitenspel gezet. De wethouders doen steeds voorkomen alsof de raad het hoogste vertegenwoordigende orgaan is, ‘u beslist over dit onderwerp’, maar wat dan te bediscussiëren valt, is al zover voorgekookt, dat in praktijk die raad een tandeloze tijger is geworden.

Gemeenschappelijke regelingen zoals de ABG of het Hart van Brabant, OMWB of Veiligheidsregio staan geheel los van de representatieve democratie. Al die gemeenschappelijke regelingen doorbreken de gemeentelijke structuur. De wetgevers hebben dat ‘vertegenwoordigen’ namens de burgers nauwelijks voor ogen gehad. Eerder hebben ze dat gedefinieerd als een management-tool voor niet gekozen pluchegangers. De vertegenwoordigers van de zogenaamde ‘samenwerkingsverbanden’ vormen een kaste met eigen doelen. Allemaal hebben ze de ‘New Speak’ van de overheersende bestuursstijl – daar waar de landelijke affaires over gaan – tot in de haarvaten overgenomen. Het besturen van gemeenschappelijke regelingen kan vergeleken worden met het hanteren van een black box, waar de sleutel van zoek is.

Kunnen we zonder gemeenschappelijke regelingen? Nee en ja, buiten een veiligheidsregio of omgevingsdienst bijna niet, hoe ondemocratisach die clubs ook zijn, maar we kunnen wel buiten een ABG-regeling. De laatste is een zeer dure vorm van ‘samenwerken’, we hebben er als Gilze en Rijen al miljoenen ingestoken, en we schieten er niets mee op. Al jaren zijn de drie gemeenten aan het zoeken naar een vorm. De visies van Baarle-Nassau en Gilze en Rijen botsen voortdurend, en de komende 5 jaar met allemaal (her)benoemde burgermeesters en directeuren zal er geen schot in komen. Steeds nieuwe rapporten en verkenners, die ons allemaal dezelfde kant uit willen laten kijken. En als klap op de vuurpijl, het wordt steeds gekker: een gemeentesecretaris en een college dat raadsleden achteraf ‘geheimhouding’ wil opleggen. Daar doen we als Groen Gilze Rijen niet aan mee.

Meer weten. Ga dan naar groengilzerijen.nl. Reageren kan via info@groengilzerijen.nl.

Hits: 26