Weekblad Gilze en Rijen, 5 mei 2021


In de afgelopen weken hebben wij geschreven over de energietransitie en het daarbij behorende document REKS-bod 1.0 (Regionale Energie en Klimaatstrategie). Dit is de strategie van de gemeenten in onze regio Hart van Brabant om aardgas te vervangen voor andere warmtebronnen. Dit is een belangrijk onderwerp dat voor u gaat bepalen hoe u in de toekomst uw woning gaat verwarmen.

Wij waren geschrokken over twee soorten warmteopwekking die Gilze en Rijen mogelijk wil inzetten, namelijk biomassa en biogasproductie. In ons artikel van vorige week hebben we al beschreven dat deze warmtebronnen slecht voor het milieu en de gezondheid zijn.

In de raadsvergadering van 29 april werd het REKS-bod besproken om vastgesteld te worden. Groen Gilze Rijen heeft het voorstel ingediend om die schadelijke warmteproductie te schrappen uit het REKS-bod.

Een logische stap als je de gezondheid van inwoners wil beschermen.

Groen Gilze en Rijen ging er dan ook vanuit dat een ruime meerderheid met dit voorstel zou instemmen…

In de raad gebeurde echter iets opmerkelijks.

De meerderheid, Kern75, CDA, Gemeentebelang en VVD, stemde voor behoud van de mogelijkheid om biogas en biogasproductie in te zetten.

Dit werd ingezet door een warrig betoog van wethouder Zwarts. Ze vertelde dat adviesbureau Royal Haskoning voor Noord-Brabant een analyse had gemaakt over mogelijke energieproductie van biogas en biomassa. Maar ze kon niet vertellen hoe Royal Haskoning tot deze analyse is gekomen en waar dan de mogelijkheden zijn in onze gemeente voor die twee warmtebronnen. De raad was niet bekend met de analyse van het adviesbureau. Het zat niet bij de aangeleverde stukken en daarmee kon de bewering van wethouder Zwarts niet gecontroleerd worden.

Ze vertelde ook dat de getallen over warmteopwekking die in de REKS-bod staan ‘slechts’ een analyse betrof, boterzacht zijn, en dat de raad uiteindelijk nog gaat besluiten welke warmteopwekking zal worden toegepast. Het huidige bod zou niet van boven af afgedwongen kunnen worden.

Groen Gilze Rijen heeft twijfels bij de bewering van wethouder Zwarts. In ons reactie verwezen wij naar de gemeente Hilvarenbeek. Daar hebben ze wel onderdelen uit de REKS-bod geschrapt, juist omdat ze wel denken gedwongen te worden om het ook uit te voeren. Maar wethouder Zwarts hield voet bij stuk: “Niemand kan ons dwingen om ons aanbod met biogas en biomassa ook echt uit te voeren”.

Wij hopen dat het inderdaad zo is zoals wethouder Zwarts het ons heeft uitgelegd. Maar zelfs als het klopt, was het beter geweest om die twee vervuilende warmtebronnen te schappen. Als je die niet wilt gebruiken, neem ze dan niet op in het plan. Dan heb je er zeker geen discussie meer over.

Maar helaas, vooral Kern75 wilde alle mogelijke warmtebronnen open houden. De rest van de coalitiepartijen ging mee.

Dit is slecht nieuws voor de inwoners en slecht nieuws voor het bouwplan ‘Tussen de Leijen’. De locatie voor biogas en biomassa zit vlak bij dit nieuwbouwplan. Wij kennen niemand die graag in een omgeving wil wonen met vuile en stinkende lucht.

De coalitiepartijen hebben nu dus echt wel wat uit te leggen aan onze inwoners.

Wij daarentegen gaan gewoon door met onze strijd voor een schonere, gezondere en fijnere woonomgeving.

Meer weten of ons steunen voor een schone, gezonde en fijne gemeente? Ga dan naar onze website: Groengilzerijen.nl

Hits: 33