Weekblad Gilze en Rijen, 28 april 2021

In de laatste commissie bespraken we een rapport (REKS Bod 1.0) over ‘de energietransitie’ in onze regio: de strategie om van het aardgas af te gaan en welke bronnen daarvoor in de plaats komen. Het college denkt dat onze gemeente haar eigen energie kan gaan opwekken en dat we bijna geen hulp van buiten nodig hebben. De vraag is HOE we dat gaan doen: Bijna de helft (45%) van onze energie komt straks van biomassa en met name biogasproductie. Klinkt geweldig toch al dat ‘BIO’, of is er toch iets mee aan de hand? Is het net zo BIO als het klinkt?

Google maar eens op ‘co-vergisters’, de meest gebruikte biogas installatie, en je schrikt je suf. Co-vergisters verwerken mest, gemengd met andere producten. Wie naar het programma De Vuilnisman met Teun van de Keuken heeft gekeken, zal niet verbaasd zijn dat co-vergisten staat voor vervuiling, fraude en chantage. Ook is er kans op stankoverlast en gezondheidsrisico’s door bijvoorbeeld zware metalen. Klinkt dit nog steeds heel BIO? Niet echt nee. En toch lijkt dit de belangrijkste bron van onze warmteproductie in Gilze en Rijen te worden.

Mestfabrieken

Groen Gilze Rijen vroeg wethouder Zwarts (Gemeentebelang), verantwoordelijk wethouder, hoe het nu precies zit. Waar komen de cijfers vandaan en wat kunnen we verwachten? Maar Zwarts hield haar kaken op elkaar. De getallen waren aangereikt en ze wist niet waarop ze gebaseerd zijn. Dit zwijgen irriteerde ons en we gingen op onderzoek uit. Uit de stukken (REKS bod 1.0) blijkt dat in onze gemeente gezocht wordt naar locaties met totaal 162 TeraJoule (TJ) aan energie dat opgewekt zal worden door biogascentrales (ofwel die co-vergisters). Dit zal u nu niet zoveel zeggen, maar dit staat gelijk aan 44 miljoen Kilowattuur. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 Kwh. Dus het gaat hier om een energieproductie die 12.500 huishoudens verbruiken in een jaar tijd, dat is enorm veel. De wethouder weet zogezegd niet wat er gaat komen en ook niet waar. Maar wie op internet gaat zoeken vindt daar wel de antwoorden die wethouder Zwarts niet wil uitspreken. Het is Brabants burgerplatform gelukt om een kaart te bemachtigen waarop zoeklocaties staan voor mestfabrieken, waaronder de co-vergisters. In onze gemeente zijn er zoeklocaties op de bedrijventerreinen Haansberg in Rijen en MiddenBrabantPoort in Gilze. Daarnaast is er een aanvraag aan de Vijfhuizenbaan in Gilze en één bij het toekomstige distributiecentrum Wijkevoort in Tilburg. Groen Gilze Rijen is enorm geschrokken van alle informatie die boven tafel is komen. Hiermee lossen we de problemen niet op. Een veel gebruikt argument, dat co-vergisters een oplossing zouden zijn voor het mestoverschot, is namelijk een fabel. De gezondheid van omwonenden wordt er ook niet beter van en het restproduct vervuilt de grond doordat er vaak vervuilde stoffen worden bijgemengd.

Groen Gilze Rijen is dan ook tegen co-vergistingcentrales (net als biomassacentrales). Ons plan is eenvoudiger en veel beter voor de leefbaarheid en het milieu: gebruik de komende jaren om de warmtevraag flink terug te dringen door te investeren in isolatie. De techniek voor een verantwoord alternatief voor aardgas is in ontwikkeling, maar is nog niet volwassen. Alternatieve bronnen voor warmte zijn aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en restwarmte. Deskundigen verwachten dat deze bronnen over een jaar of tien efficiënt toegepast kunnen worden om warmte te produceren. Laten we ons in de tussentijd niet storten in co-vergisters die meer schade opleveren dan ons lief is.

Meer weten?

Ga dan naar groengilzerijen.nl. Reageren kan via groengilzerijen.nl.

Hits: 28