Weekblad Gilze en Rijen, 24 maart 2021

In Gilze en Rijen vindt er nooit een debat in de raad plaats. Voor ons die in de raad zitten is dat geen verwonderlijke constatering. Al jarenlang is het de gewoonte van coalitiepartijen om in de voorbereiding in aanloop naar de raadsvergadering alles ‘voor te bespreken’. Dat wil zeggen dat de vier partijen – VVD, CDA, Kern75 en GB – in de raadsvergadering hun mond kunnen houden en achter alle voorstellen van de wethouders aanlopen. De werkwijze is zo ingeburgerd dat commissievergaderingen net zo goed opgeheven kunnen worden, want geen enkel argumentatief tegengeluid krijgt kans overdacht te worden. De concept-raadsvoorstellen veranderen namelijk in die procedure van behandeling nooit. Dat spel heeft grote consequenties voor het aanzien van de lokale politiek. Niet alleen een tandeloze, maar ook een debatloze raad.

Burgers die opkomen voor verandering, aanpassing en invloed op het beleid komen er achter dat hun stem nauwelijks gehoord wordt. Wie de afgelopen weken de uitzendingen over ‘De Vuilnisman’ heeft gevolgd, kan bijna in iedere aflevering zien dat bestuurlijk Nederland verkwanseld wordt. Dat afval een grondstof is geworden: je reinste oplichterij. Verontreinigde staalslakken die plotseling een verhandelbaar ‘bijproduct’ zijn geworden. Geloof je het zelf!

Wethouders die toestemming geven om illegale praktijken te gedogen, zijn geen uitzondering. In Rijen zien we dat al jaren als het gaat over de biomassacentrale van Smits BV. Onder het mom van technologische vernieuwing wordt er overheidsgeld gepompt in een bedrijf dat veroordeeld is voor economische valsheid in geschriften. Meerdere wethouders van de huidige coalitie zijn in zee gegaan met een ondernemer waar ze trots op zijn dat hij ‘buiten de lijntjes’ kleurt. Zover zelfs dat de officier van justitie er in 2019 nog een economisch delict in zag.

Vier jaar lang gebruikt de gemeente de stoplap ‘we zijn in afwachting van legalisering’, om het krakende milieubeleid te verdoezelen. Al meer dan vijftien jaar weet de gemeente Gilze en Rijen dat ten westen van de Hannie Schaftlaan een nieuwbouwwijk gepland staat, terwijl ten oosten daarvan in de tussenliggende tijd omgevingsvergunningen worden afgegeven voor het uitbouwen van een agro-industrieterrein aan de Mosstraat. Op een steenworp afstand van de nieuwbouwwijk ‘Tussen de Leijen’ een vervuilende industrie gedogen en laten uitbreiden, zonder ook maar een debat eraan te wijden, dat is de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders. Jammer, dat er in dit soort gevallen geen collectieve en hoofdelijke verantwoordelijkheid in de wet te vinden is. Je vraagt je af hoe de besluitvorming in zo’n college er aan toe gaat? In ieder geval geen transparante wijze van afwegen van belangen. Op basis van de papieren werkelijkheid – nietszeggende rapporten van Omgevingsdienst en GGD – het toekomstige gezondheidsbelang met opzet doen vergeten. Het gezond verstand is simpelweg zoek.

Een paar dappere burgers van de Vereniging Open Landschap Rijen hebben nu de stoute schoenen aangetrokken om het juridische gevecht aan te gaan en de gemeente te wijzen op hun onverantwoordelijke gedrag. Geen gedoogbeleid voeren op dubieuze gronden. Kiezen voor een gezonde leefomgeving en de basis op orde, zijn doelen waar wij van Groen Gilze Rijen naar streven.

Het is beter om waar milieu en gezondheid botsen, ‘binnen de lijntjes te kleuren’.

Meer weten. Ga dan naar groengilzerijen.nl. Reageren kan via info@groengilzerijen.nl.

Hits: 33