Weekblad Gilze en Rijen, 3 maart 2021


De gedachte om drie gemeenten samen te voegen stamt uit 2012. Onder druk van de provincie (en het Rijk) dacht men aan grootschalige vergroting van lokale eenheden. Men noemde dat decentralisatie en schaalvergroting, voor de vorm werden daar bestuurskracht en democratie aan toegevoegd.

In Gilze en Rijen dacht men aan aansluiting bij Dongen, maar de Dongense politiek voelde daar niets voor en hield de boot af. Dus toen maar in zuidelijke richting gekeken. Ideeën over fuseren met Baarle-Nassau en Alphen-Chaam waren er niet, alleen een ambtelijke samenvoeging als langdurige voorloper van die niet gewilde fusie, zou de hete adem van de schaalvergroting temperen. De drie gemeenten zochten naar kapstokken om die minimale samenwerking vorm te geven, met in het achterhoofd, een echte fusie moeten we voorkomen, anders kost ons dat onze baantjes. Maar hoeveel zijn we eigenlijk kwijt aan die gezamenlijke bestuurskracht? In 2017 het uitgerekend… 3 burgemeesters, 9 wethouders, 47 raadsleden, 3 secretarissen en 3 griffiers, kosten tezamen 2.000.075 euro per jaar(op basis de getallen uit 2016). In vergelijking met een gemiddelde Midden-Brabantse gemeente zijn we 653.000 euro duurder per jaar uit.

Alleen al het voortborduren op die ambtelijke samenwerking vanaf 2016 heeft dat de gemeente Gilze en Rijen 4 miljoen gekost. Weggegooid geld, want de service is er minder op geworden. Financieel mocht het van de vergrote coalitie – Kern75, CDA, GB en de later binnen gehaalde VVD – een flinke duit kosten. De gemeentelijke uitgaven klotsten tegen de plinten op. Steeds meer risico’s die niet afgedekt worden met voorziene baten. Kosten en baten zijn daarom ook in onbalans, maar daar liggen ze niet wakker van, want de hele overheid smijt op dit moment met miljarden.

De solide tegenbegroting van de oppositie om kosten en baten in balans te krijgen werd genegeerd. De coalitie heeft op de pof geleefd. De reserves zijn dan ook in Gilze en Rijen vrijwel verdwenen. We hebben totaal geen vet meer op de botten. Dus moeten we flink bezuinigen. Waarop? O.a. door te stoppen met de ABG.

De ABG

De ‘samenwerking’ is gegoten in een ‘gemeenschappelijke regeling’, de zoveelste, naast Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Hart van Brabant en GHOR-GGD, het zal je niets zeggen, maar daar zit nu juist het bestuurlijke pijnpunt. Al die organisaties staan steeds verder af van de democratische kern. Het ambtelijk apparaat onderdeel maken van een verzwegen fusiegedachte, is daarom een kardinale inschattingsfout. In zekere zin geldt dat ook voor de ambtelijke samenwerking van de ABG. De ambtelijke organisatie is opgetuigd om de fusie voor te bereiden, maar omdat dat een onhaalbaar doel is gebleken, krijgt die ‘gemeenschappelijke regeling’ tussen de ABG-gemeenten een onsamenhangend geheel. Een losgezongen organisatie verwijdert zich steeds meer van de lokale couleur.

Groen Gilze Rijen wil herstel van autonomie van de drie gemeenten. Iedere gemeenschap haar eigen ambtelijke staf! Daarmee besparen wij kosten en wordt het niveau beter, omdat de ambtenaren dan maar één gemeente hoeven te faciliteren in plaats van drie.

Meer weten? Ga dan naar groengilzerijen.nl. Reageren kan via info@groengilzerijen.nl.

Hits: 37