Weekblad Gilze en Rijen, 17 november 2020

Een paar maanden geleden schreven wij over de prachtige lindeboom die staat voor het café de Vijf Eiken. Door de ondertunneling van de N631 zullen zowel restaurant als boom zwaar worden aangetast. Het restaurant is een gemeentelijk monument, maar dat vindt niemand belangrijk. In ieder geval hebben we de gemeente daar niet over gehoord. Niet over het restaurant en niet over de lindenboom.

De lindeboom staat eigenlijk centraal voor het bomenbeleid dat hoog nodig aangepast moet worden. Het gemeentebestuur zegt de groenste ooit te zijn, maar duizenden bomen zijn de afgelopen jaren verloren gegaan. Een enkele verguisde inwoner attendeert ons daar al jaren op. Een fractievoorzitter moest enkele weken geleden tijdens een vergadering over het bomenbeleid daar zeer denigrerend naar verwijzen. Verontruste en kritische bewoners in de hoek schoppen, dat is zijn tactiek. Zijn dat de volksvertegenwoordigers?

Het gemeentelijk Bomenbeleid faalt!
Wie kijkt naar de luchtfoto’s van 2006 tot nu op ‘Topotijdreis.nl’, ziet dat het aantal bomen in onze gemeente steeds verder afneemt. Vooral in het (nieuwe) stedelijk gebied is de afname het sterkst. En juist in het stedelijk gebied zijn bomen van essentieel belang: ze zorgen voor zuurstof en zuiveren de lucht, ze vangen water op, verhogen de biodiversiteit, zijn stress verlagend en zorgen voor koelte tijdens hittegolven.

Dus moeten er bomen bij!
Wat hebben we daarvoor nodig? Een lokaal Deltaplan voor het aanplanten van bomen. Een plan waarin, rekening houdend met het plantseizoen, precies aangeven wordt waar, wanneer, hoe en welke soort bomen geplaatst worden. Er is zelfs computersoftware – i-tree methode – beschikbaar waarmee per boomsoort schaduwwerking, regenwaterregulering en afvang van verontreinigde stoffen berekend kunnen worden. Vooral dat laatste is een belangrijk gegeven, want bomen gaan die reiniging van schadelijke stoffen pas na hun 32ste levensjaar volop gebruiken. Juist oudere bomen kunnen fijnstof – uitermate slecht voor de gezondheid – efficiënt uit de lucht filteren. Het kappen van volwassen bomen verslechtert de groenbalans meer dan we dachten. We schieten niets op met de huidige methode van bomenonderzoek: de dikte meten en een beetje op de bast kloppen.


Groen Gilze Rijen wil dat na de lokale verkiezingen van 2022 een Deltaplan voor achtduizend bomen opgesteld wordt, en dat het plan binnen vier jaar gerealiseerd wordt. Dus een omgekeerde beleidskeuze: niet de nadruk op kappen, ook niet sluipenderwijs, maar de nadruk op aanplanten.

Dat plan kost geld, dat weten wij ook, maar klimaataanpassingen zijn de komende decennia belangrijker dan asfalt aanleggen. Groen Gilze Rijen kiest voor een praktische en concrete aanpak.

Hits: 31