Weekblad Gilze en Rijen, 27 januari 2021

Het kan u niet zijn ontgaan: de gemeente Gilze en Rijen staat er financieel niet zo goed voor. De Onroerende Zaak belasting is het afgelopen jaar behoorlijk verhoogd. Toch zijn we nog één van de goedkoopste gemeenten in de regio … nog wel.

Als je het met minder geld moet doen, dan moet je kritisch zijn. Je moet bekijken wat er écht belangrijk is, en welke zaken wel een tandje minder kunnen. Wat minder investeren in prestigeprojecten, bijvoorbeeld. En nog eens kritisch alle risico’s nalopen. En er vooral voor zorgen dat de basis op orde is, zoals een veilige en gezonde leefomgeving en een goede dienstverlening naar inwoners. Een gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Helaas hebben we een gemeentebestuur dat op dit moment precies het tegenovergestelde doet. Als we de ontwikkelingen van de laatste jaren op een rijtje zetten, dan ontstaat er het volgende beeld:

– De ambtelijke organisatie is niet op orde.

Er is een ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten die totaal misloopt: steeds meer ambtenaren ervaren dat, ze zoeken een andere baan en vacatures worden heel moeilijk ingevuld, waardoor kennis en kunde uit de organisatie wegloopt. Er is geen sturing om goede ambtenaren te behouden.

– Het bestuur functioneert niet.

Onze wethouders maken veel fouten, maar hen wordt wel de hand boven het hoofd gehouden. Als er fouten zijn gemaakt, wordt er weggekeken. Ze hebben mooie verhalen over wat ze willen, maar handelen daar niet naar.

– Onze reserves zijn vrijwel totaal verdwenen.

Er wordt steeds meer geld uitgegeven aan projecten, waardoor onze reserves, de spaarpotjes om slechte tijden op te vangen, vrijwel geheel leeg zijn. Dat betekent dat we veel zuiniger moeten gaan zijn.

– We lopen bij veel projecten grote financiële risico’s.

Bijvoorbeeld bij de spoortunnel: Als er in dat project iets tegenzit, en bij zo’n groot project zal er altijd iets tegenzitten, komt die tegenvaller volledig voor de rekening van de gemeente. Het is een miljoenenproject, waarbij we nog eens voor miljoenen risico lopen.

Deze combinatie van zaken kán niet goed gaan. Over drie jaar gaat dit ertoe leiden dat we de OZB niet met 10%, maar met 50% zullen moeten gaan verhogen en dat het serviceniveau voor onze inwoners nog verder naar beneden gaat.

Wat deze gemeente moet doen: de basis op orde krijgen!
Als je geen geld hebt, dan moet je nog beter nadenken over wat echt noodzakelijk is om geld aan uit te geven. En je moet de risico’s op extra kosten terugbrengen. Denk dan aan het (voorlopig) stoppen met zeer risicovolle projecten en grote projecten uitsmeren in de tijd. De ambtelijke organisatie kan de hoeveelheid werk nu niet aan en worden er fouten gemaakt.

De ABG-organisatie werkt niet en zal niet gaan werken, ook niet als de ambtenaren in één gebouw worden geplaatst. Daarvoor zijn de culturele verschillen tussen de drie gemeenten te groot. Daarom kan beter gestopt worden met die samenwerking. We moeten terug naar een eigen ambtelijke organisatie voor onze gemeente, dicht bij de inwoners, die trots is op wat ze doet en waar de inwoners tevreden over zijn.

Focus op wat echt belangrijk is!

Laten we inwoners serieus nemen en niet met een kluitje in het riet sturen. Laten we met kleinschalige aanpak in de wijken de woonomgeving van mensen verbeteren. Focus op wat echt belangrijk is voor onze inwoners, bijvoorbeeld luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en goede zorg. Laten we echt werk maken van het stimuleren van een groene economie die zorgt voor werkgelegenheid. Een groene omgeving waarin mensen zich kunnen ontspannen en die ons gezond houdt. Groen Gilze en Rijen wil met de inwoners ideeën uitwerken voor een nog groener park Wolfsweide waar recreëren en ontspannen voor jong en oud een weldaad moet zijn. Het beweegpark in Gilze dat met ondersteuning van de gemeente ontwikkeld is, kan daar een voorbeeld voor zijn.

In de komende maanden zullen we met inhoudelijke punten komen die de gemeente sterker en gezonder maken. Heeft u zelf goede ideeën voor een betere gemeente? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onze website www.groengilzerijen.nl. Want we moeten het samen doen!

Hits: 26