Weekblad Gilze en Rijen, 20 januari 2021

Burgermeesters appen zich de wereld rond. In een al bijna vier jaar oude app voor burgermeesters lezen we een oproep om de lokale democratie te vernieuwen. Ze noemden dat revitaliseren. De vraag is of die gedachte ook vormgegeven is. Voor die 350 mannelijke en vrouwelijke burgemeesters stond in die app: ‘Investeer in lokale democratie. Vertrouwen, legitimiteit en draagvlak van het lokaal bestuur zijn niet vanzelfsprekend, daar moeten we continu hard aan werken. Inwoners van onze gemeenten voelen zich te vaak niet gehoord of niet serieus genomen. Te veel mensen haken hierdoor af, verliezen het vertrouwen in onze lokale bestuurders en politici. Daar moeten we iets aan doen. Wij willen het vertrouwen van onze bewoners heroveren, beter luisteren en aansluiten bij hun problemen en initiatieven. Door te investeren in vitalisering van de lokale democratie.’

Er was dus veel werk aan de winkel. In de periode 2018 – 2022 zou het gaan gebeuren: de burgers betrekken bij het lokale bestuur. Groen Gilze Rijen weet maar al te goed dat democratie veel inzet vergt, maar we hebben niet de indruk dat daar in onze gemeente veel werk van gemaakt is. Doldrieste projecten, zoals het doordrukken van overbodige autotunnels, het tolereren van biomassacentrales, de verpaupering van de infrastructuur, het eindeloos bomen kappen en wellicht ook het slopen van het enige architectonisch waardevolle gebouw in Rijen. Dat zijn de feiten en voornemens van deze liberale coalitie.

De burgermeesters-app vroeg aan de beleidsmakers: “Werk aan een vitale lokale democratie, zet de lokale opgave centraal!” Maar wat we zien zijn vooral foto’s van de bestuurders zelf. Het jezelf verkopen is een echte sport geworden, lokale poltici prominent in beeld. Of het nu mondkapjes zijn, of treinplannen, steeds jezelf in het midden plaatsen, dat is het gezicht van de democratie geworden. We zijn een selfie-democratie geworden, zonder inhoud, zonder oog te hebben voor de uitgangspunten van die democratie.

Ook onze burgemeester van Gilze en Rijen denkt vooral in selfies, in het begin is dat wel een aardige introductie, maar op den duur bouw je daar geen gezag mee op. Gezag is de andere kant van macht. Die is veel moeilijker te bereiken, want dat vergt zelfcontrole.

De 25 burgermeesters van de Veiligheidsregio’s spelen met macht. Zij worden nauwelijks gecontroleerd, maar beslissen wel mee over hoe het in Nederland er aan toe gaat. Ze zullen ongetwijfeld een groeps-app hebben, waarin ze met elkaar ideeën uitwisselen. Een onderonsje van de publieke sector, vitaal, maar dat weinig te doen heeft met verbinding, vertrouwen, verbreding en vernieuwing en dus draagvlak voor lokale democratie.

Het wordt tijd dat kiezers hun invloed gebruiken en door al de PR-verhalen heen te prikken. Groen Gilze Rijen wil geen in stilte voorbereide, steeds machtiger wordende ABG-gemeente. Wij willen inspraak, invloed van burgers, dichtbij, in onze eigen gemeente, in een goed gerestaureerd gemeentehuis in Rijen. Niet de politicus, maar de burger moet centraal staan.

Wil je meer weten over Groen Gilze Rijen? Bezoek groengilzerijen.nl en laat ons weten wat je vindt via info@groengilzerijen.nl .

Hits: 24