Statement burgemeester Gilze en Rijen stembureauleden 70 jaar en ouder

“De gemeente Gilze en Rijen kent een grote groep vitale 70+’ers die op verschillende manieren actief zijn als vrijwilliger in onze samenleving. Een deel daarvan was in de afgelopen jaren bij verkiezingen ook actief als vrijwilliger op het stembureau. Ik heb voor de inzet van al deze actieve mensen onveranderd grote waardering.
Het Rijk heeft 70+’ers als risicogroep bestempeld in de bestrijding van het coronavirus en heeft voor deze groep mensen om deze reden onder andere stemmen per brief en meerdere dagen kunnen stemmen op een stembureau mogelijk gemaakt.
Voor leden van een stembureau geldt dat zij vele uren doorbrengen in een binnenruimte, waar veel mensen komen om een stem uit te brengen. Met een reeks van maatregelen doen we er alles aan om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen. Ondanks de veelheid aan maatregelen gaat het komen en gaan van stemgerechtigden en de samenwerking van de leden van het stembureau gepaard met besmettingsrisico’s.
Ik wil er, zeker nu, alles aan doen om iedereen op het stembureau ook een veilige en gezonde omgeving te bieden. Dat heeft geleid tot de eerdere afweging om hen deze keer niet in te zetten als lid van het stembureau. Deze afweging heb ik allerminst lichtvaardig en uit oogpunt van goed ‘werkgeverschap’ gemaakt.
Ik heb hierop inmiddels veel en uiteenlopende reacties ontvangen. Hierop heb ik alle (9) stembureauleden van 70 jaar en ouder telefonisch gesproken over hoe de betreffende brief is ontvangen en welk gevoel dit hen gaf. Hieruit kwam een genuanceerd beeld, niet iedereen heeft de boodschap als negatief ervaren en een aantal mensen vindt het uit eigen beweging niet verantwoord zitting te nemen in het stembureau.
De reacties gehoord hebbend, bied ik mensen van 70 jaar en ouder ook dit keer alsnog de gelegenheid om actief zitting te nemen in het stembureau. Daarbij geef ik het dringende advies om de gezondheidsrisico’s in overweging te nemen bij de beslissing om al dan niet plaats te nemen als lid van het stembureau. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik de inzet van de groep 70+’ers voor onze samenleving, ook in tijden van de coronacrisis, waardeer.” burgemeester Derk Alssema gemeente Gilze en Rijen

Hits: 20