Weekblad Gilze en Rijen, 16 december 2020

Als je inwoners serieus neemt, dan zorg je uiteraard voor goede burgerparticipatie. Inwoners moeten bij belangrijke, grote projecten de kans krijgen om vooraf aan te geven wat ze vinden. Daar wordt een plan beter van. Helaas werkt het in onze gemeente net even anders: pas als het project al helemaal op papier staat, mogen omwonenden er wat over zeggen! Dat is natuurlijk veel te laat, want dan kunnen ze feitelijk geen inbreng meer leveren, omdat het plan al vaststaat.

Er is helaas een lange rij van projecten op te noemen waar de inspraak niet of te laat kwam, of niet serieus werd genomen. Enkele voorbeelden: Tropical-terrein, oude marechausseegebouw, stationsgebied, de ideeën om het gemeentehuis te verplaatsen naar het Audax-gebouw, biomassacentrale bij Audax, woningbouw Wendel-Zuid en de snelfietsroute door Rijen.

Natuurlijk is het mogelijk dat dingen fout gaan. Daarom worden al die plannen en de uitvoering ervan op hoofdlijnen gecontroleerd door de gemeenteraad. Zo kunnen politieke partijen bijvoorbeeld de financiën in de gaten houden, maar ook de meningen en belangen van de inwoners van onze gemeente goed vertegenwoordigen.


Maar wat een politieke partij niet hoort te doen, is projecten naar zich toetrekken, zelf de uitvoering oppakken en bepalen wie er wel, en wie er niet mag meepraten. Toch is dat precies wat we hebben zien gebeuren met raadsleden van Kern75 en het Project De Moerstraat. Dat gaat om een veldje ten oosten van de rotonde bij de Maczektunnel in Rijen. Er zijn ideeën om daar een parkje aan te leggen, met inheemse bomen en struiken die goed zijn voor de biodiversiteit en het leefklimaat in het dorp. Dit is één van zeven groenplannen – kwaliteitsgroen – die de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) heeft bedacht. De NLGR heeft bij het opzetten van ‘kwaliteitsgroen’ samenwerking gezocht met Kern75 voor het organiseren van praktische zaken.

Enkele weken geleden was er over het project Moerstraat een bijenkomst met omwonenden, om het te hebben over de plannen voor het park en de inrichting ervan. Daar kwam Kern75 met het idee om daar ook een skatebaan aan te leggen, terwijl omwonenden en de NLGR daar niet op zitten te wachten.
In plaats van het project bij de start te ondersteunen en vervolgens de uitvoering over te laten aan de ambtenaren van de gemeente, de NLGR en bewoners, trekt Kern75 het project helemaal naar zich toe. De collega’s van D66, die in een motie het geld hebben geregeld voor dit project, worden afgewimpeld en mogen van Kern’75 zelfs niet meepraten! Raadsleden van Kern75 gaan op eigen houtje met een klein groepje bewoners praten en zetten kritische bewoners onder druk om hun eigen plan met de skatebaan erdoor te krijgen!
Dit is niet de bedoeling van burgerparticipatie! Maar omdat Kern75 al jaren in het centrum van de macht staat, is deze club gewend om ermee weg te komen.

Dit kan zo niet doorgaan. Omwonenden hebben recht op een eerlijke behandeling en mogen niet als lastpakken weggezet worden. Ook politiek moet het spel open en eerlijk worden gespeeld, anders verlies je het vertrouwen van de inwoners. We hebben onze hoop wat dat betreft gevestigd op burgemeester Derk Alssema die blijk geeft gevoelig te zijn voor wat er leeft bij de inwoners. Onze andere hoop is er een van lange adem: in 2022 zijn er weer verkiezingen en dan bent u weer aan het woord. Stem dan alstublieft op een partij die niet eigen belangen nastreeft, maar die bewoners serieus neemt!

Heeft u een slechte of juiste positieve ervaring met burgerparticipatie? Laat het ons weten via onze website groengilzerijen.nl. Want alleen samen kunnen we werken aan een eerlijk, leefbaar en veilig Gilze en Rijen.

Hits: 33