Raadsvergadering donderdag 12 november 2020

Tegenbegroting 2021 – 2024 van D66 en GGR – financieel overzicht (11 nov. 2020)

Blok A

A.1. Vergeleken met concept-begroting: minder baten (-)

2021202220232024
1. Geen boventrendmatige verhoging van 5% OZB359359359359
2. Verlagen afvalstoffenheffing (voor alle huishoudens) met 20 euro218218217217
subtotaal577577577577

A.2 Dekking: Vergeleken met concept-begroting: lagere lasten (+)

2021202220232024
3.Rerugdraaien extra formatie ABG voor strategie, management en organisatieontwikkeling [1]390338338338
4. Schrappen 4e wethouder127127127127
5. Minder aan jaarlijkse storting in voorziening t.b.v. Spoorzone60112112112
subtotaal577577577577

Blok B

B.1 Vergeleken met concept-begroting: meer lasten (-)

2021202220232024
1. Terugdraaien bezuiniging bladkorven12121212
2. Geen bezuiniging schoolconcierges17173939
3. Geen bezuiniging buurtsportcoaches5101010
4. Geen bezuiniging op mantelzorgcompliment13131313
5. Voorlopige raming kosten uitvoering Schone Lucht akkoord25505050
6. Voorlopige raming kosten subsidies klimaatbestendigheid0100100100
7. Extra subsidies voor verenigingen0505050
subtotaal172252274274

B.2 Vergeleken met concept-begroting: lagere lasten (+)

2021202220232024
8. Schrappen extra formatie voor bestuurlijke besluitvorming454500
9. Voorlopig schrappen extra kosten sociaal team13013013040
10. Niet inboeken onzeker effect herverdeling gemeentefonds0331661994
11. Pas op de plaats mbt stelpost ambtelijke huisvesting0365365365
subtotaal1758711.1561.399
B2 -/- B136168821.125

Recapitulatie

2021202220232024
Bijgestelde meerjarenbegroting 2021 – 2024 = begroting college00-544-1.089
Financiële aanpassingen: saldo ad A.1 en A.20000
Financiële aanpassingen: saldo ad B.1 en B.236168821.125
Uitkomst Tegenbegroting 2021 – 2024 van D66/GGR3+616+338+36

[1] Het betreft hier ABG breed: 4 ton structureel voor strategische kwaliteit; 2,5 ton structureel voor management en 3 ton voor organisatie-ontwikkeling ( 2020: 2 ton, 2021: 1 ton); totaal: 850.000 in 2020, 750 in 2012 en 650.000 structureel vanaf 2022. Lasten hiervan voor Gilze en Rijen: 52%

De ontwerpbegroting 2021 kunt u vinden op: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/document/9383090/2/ap%207%20Programmabegroting%202021%20Giilze%20en%20Rijen%20-%20versie%209-11-2020

Hits: 20