Weekblad Gilze en Rijen, 11 november 2020

In het Weekblad GR van 21 oktober stond een interview met de Rijense Aniek Moonen over haar lidmaatschap van de “Jonge Klimaatbeweging”, een groep enthousiaste jongeren die op landelijk niveau actief is voor de verbetering van het klimaat.

Het is fijn om te lezen dat een groep jonge mensen zich zo wil inzetten voor het klimaatprobleem! De noodzaak om ons aan te passen aan de veranderingen in het klimaat is groot. Dat geldt niet alleen op landelijk niveau, maar net zo goed in onze gemeente. Want ook daar is nog veel te winnen. Denk aan de afgelopen drie droge en warme zomers. Dat heeft een grote impact op de gezondheid van onze inwoners. Maar net zo goed hevige regenbuien van eerder dit jaar, die aanzienlijke delen van onze gemeente onder water hebben gezet.
Met slimme maatregelen in het openbaar gebied van de gemeente, maar ook door acties van inwoners zelf, kunnen we inspelen op die extreme weersituaties en onze leefomgeving beter en gezonder maken. Er zijn voorbeelden genoeg van wat de gemeente kan doen: plantsoenen zo aanleggen dat daarin water opgevangen kan worden; voldoende groen aanleggen dat in de zomer zorgt voor schaduw en verkoeling. Maar ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld simpel tegels te verwijderen of groene daken aan te leggen, want die houden water vast en zorgen dat het huis koel blijft.

Groen Gilze en Rijen maakt zich hard voor een goed gemeentelijk klimaatbeleid. Wij zetten in op een verandering van het beleid en willen dat de gemeente veel meer maatregelen neemt om het klimaatprobleem aan te pakken. Helaas lopen we regelmatig tegen een muur van onwil en onbegrip op. De huidige coalitie van Kern75, CDA, GB en VVD heeft wel grote woorden, maar laat slechts kleine daden zien.
Zo zijn er wel miljoenen beschikbaar om een autotunnel in het centrum van Rijen te realiseren, maar is er slechts €35.000 euro beschikbaar om inwoners te ondersteunen bij klimaatmaatregelen (subsidie voor regentonnen, groene daken e.d.). Als je de klimaatsverandering serieus neemt, is er echt meer actie in de dorpen zelf nodig. Bij herinrichting van straten en nieuwbouwprojecten moet meer ruimte gereserveerd worden voor het opvangen van water en voor plekken die verkoeling bieden. Een goed fout voorbeeld is het Architect Aartsplein in Rijen. Veel verstening en bijna geen groen te vinden. Dan helpt een compensatiebosje bij de Ridderstraat in Gilze niets. Je zult echt in het bebouwd gebied zelf acties moeten ondernemen. Er is nog een lange weg te gaan en daar is hulp bij nodig!

Om terug te komen op het interview met Aniek Moonen: we zijn trots dat Aniek zich inzet op landelijk niveau om een beter klimaat te realiseren. En zou het niet fantastisch zijn als in onze eigen gemeente jongeren politiek actief aan de slag gaan voor een duurzame en “klimaatrobuuste” gemeente?
Daarom een oproep aan alle jongeren in onze gemeente: voel je je aangesproken, ben je enthousiast en wil je samen met andere jongeren onze gemeente helpen te verduurzamen en de klimaatveranderingen te beperken? Neem dan contact met ons op via: info@groengilzerijen.nl

Hits: 35