Weekblad Gilze en Rijen, 28 oktober 2020

Een jaar geleden schreven we al over de problemen die er waren bij onze Culturele Centra. Tot op de dag van vandaag zijn we echter nog geen steek opgeschoten. De gemeente heeft vorig jaar een bedrag van 471.642 euro overgemaakt voor een aanpassing aan De Boodschap in Rijen. Maar van een aanpassing is na bijna twee jaar nog niets te zien.

Weet u het nog? Men zou de bibliotheek gaan vestigen bij de ingang van De Boodschap. De plannen waren duidelijk en heel concreet. Anders geef je als gemeenteraad geen toestemming om zo’n plan uit te voeren. En dan … gebeurt er helemaal niets! Wat nog veel erger is, dat je ook niet geïnformeerd wordt. Wethouder Zwarts heeft wel gemeld dat het gepresenteerde plan te duur werd en dat men probeerde om met aanpassingen de verbouwing alsnog te realiseren. Maar voor de rest: doodse stilte.

Tot onze grote verbazing blijkt nu dat men de bibliotheek wil verplaatsen naar de ruimte, waar de senioren hun eigen Oase hebben. En die senioren mogen dan weer compleet verhuizen naar een deel van de ruimte in de huidige bibliotheek. Deze aanpassing is nooit met de raad besproken en wijkt compleet af van het raadsvoorstel dat in december 2018 door de raad is aangenomen. Maar de wethouder vindt dat ze geld wat voor een bepaald plan is gegeven, best mag inzetten voor een ander plan, zonder daar de gemeenteraad opnieuw over te laten beslissen. De coalitie kijkt weg en laat het gebeuren.

Wij hebben u vorig jaar ook verteld dat er bedenkingen waren bij het subsidiëren van de culturele centra van de gemeente. Er is zelfs een advies aan een extern adviesbureau, BMC, gevraagd over de culturele centra. Er zijn vooral grote bezwaren bij de financiering van het gebouw De Boodschap. Dat gebouw is niet meer in eigendom van de gemeente. Maar de wethouder stelt wel voor om een verbouwing van € 800.000 te betalen én ieder jaar € 125.000 subsidie te geven voor het onderhoud. Wie wil dat niet als eigenaar?

Verder ontvangen alle stichtingen die (lekker ingewikkeld) zijn ondergebracht zijn bij koepelstichting SCMO nog zo’n € 681.000 subsidie. Aanvullend daarop krijgen allerlei verenigingen een subsidie als compensatie voor betaalde zaalhuur. Dan heb je het al snel over een miljoen euro gemeenschapsgeld. Dit wil je goed kunnen controleren.

Er gaat dus geld naar de Boodschap voor verbouwing en onderhoud, er gaat subsidie naar de koepelstichting en er gaat subsidie naar afzonderlijke verenigingen. Dat zijn veel verschillende geldstromen. Nu heeft wethouder Zwarts ineens bedacht dat we al dat geld eens per jaar gaan overmaken naar koepelstichting SCMO. De koepelstichting krijgt de opdracht om dit geld te verdelen onder de stichtingen CCGR, Cultuurplaats en VIP en om een Businessplan te maken.

Voor dit idee moet de gemeenteraad toestemming geven en het klinkt op zich niet eens gek, omdat je dan een beter overzicht zou hebben over die verschillende geldstromen. Maar… die stichtingen hebben dezelfde directeur! Dat is mevrouw Ingrid Langen. En dat betekent dus dat mevrouw Langen gaat onderhandelen met zichzelf om subsidie te verdelen en een businessplan te maken. En hoe dit idee nu een goede verbouwing van de Boodschap sneller doet gaan, blijft onduidelijk. Vijf jaar verder en een duur advies van een extern bureau hebben ons dus geen stap verder gebracht!

En nu krijgt corona de schuld dat het allemaal zo moeilijk is om fatsoenlijke afspraken te maken. De twee hoofdrolspelers in deze soap, directeur Langen en wethouder Zwarts, hebben allebei een riant salaris en een riant kantoor waarin men wel 4 meter uit elkaar kan zitten. Hun kantoren liggen slechts 300 meter van elkaar en toch zien ze geen kans om met elkaar tot fatsoenlijke afspraken te komen. De coalitie vindt dit alles geen probleem! Op 2 november gaan ze instemmen met deze onduidelijke kaders en gaan ze de wethouder vrij spel geven om door te gaan met deze plaatselijke soap. “Wordt vervolgd!” zullen we maar zeggen. Bent u het met ons eens dat dit te gek voor woorden is? Laat het ons weten op info@groengilzerijen.nl of reageer via de website www.groengilzerijen.nl .

Hits: 49