Weekblad Gilze en Rijen, 7 oktober 2020

De aanleg van zonnevelden in Midden-Brabant heeft weinig te maken met het gewenste klimaat-transitieproces dat in 2050 voltooid zou moeten zijn om de klimaatdoelen te halen. Nee, we zien steeds meer dat ‘klimaat’-ondernemers het land intrekken om met agrariërs overeenkomsten te sluiten voor velden met zonnepanelen. En daar kun je vraagtekens bij kunt zetten: het Brabantse boerenland als middel om kapitaal te vergroten, een zonnig idee, en behoorlijk rendabel blijkbaar.

En niet alleen de klimaatondernemers proberen het, maar ook de grondeigenaren zijn in het neoliberale klimaat van de laatste decennia vooral aan de eigen portemonnee gaan denken. Landbouwgronden worden steeds vaker verkocht, niet om er agrarische activiteiten te ontplooien, maar om er zonnevelden of windmolenparken op aan te leggen. Klimaattransitie als economisch winstbejag! En dat wordt aangejaagd door de economische klimaatcowboys die zich niet interesseren voor landschappelijke waarden of ecologisch natuurbeheer, maar enkel uit zijn op ongebreideld financieel voordeel.

In de ogen van Groen Gilze Rijen betreft het vaak schimmige bv’s die aanbieden om landbouwgrond om te zetten in zonne-energiepercelen. Maar zeg nu zelf, dat is toch eigenlijk een fantastisch plan. Daar zit iedereen op te wachten, want er moet vaart komen in het afscheid nemen van de fossiele brandstofeconomie. De afgelopen weken kwamen er wat bedenkingen binnen tegen het plan voor een grootschalige aanleg van een zonneweide in Gilze. De gemeente heeft nog geen beleid op dat punt en kan daarom ook nog geen vergunningen hebben afgegeven. Maar de briefschrijvers uit Gilze zien de bui al hangen. Grondeigenaar Zonnepark ‘De Boog’ en de ontwikkelaar Tomorrow Energy Development bv hebben kennelijk twee jaar geleden een vergunning aangevraagd bij de gemeente Gilze en Rijen om 72 hectare aan zonnevelden te ontwikkelen. De ontwikkelaar zelf is duidelijk over zijn plannen: ‘Tomorrow Energy is een projectontwikkelaar die grootschalige zonneparken ontwikkelt, bouwt en beheert. Komt uw grond in aanmerking voor … “. De lezer raadt het al. In het bussuness-model van deze ondernemer wordt alleen gedacht in pegels, niet in natuurwaarden. Het bedrijf of de ontwikkelaar is pas in 2018 opgericht. Wat zegt de ontwikkelaar zelf? “We ontwikkelen op verschillende manieren. Deels voor eigen rekening, maar ook wel in opdracht van. Meestal willen pensioenfondsen en andere kapitaalkrachtige entiteiten zo’n park wel kopen, maar dan pas als het volledig aangelegd is. Tot die tijd liggen de kosten en het risico dan bij ons. Zo’n voltooid park levert bij verkoop een flink rendement op, en daarom kunnen we onze geldschieters een mooi rente-rendement tegen een laag risico bieden.” We leven in een vrij land, dus eigenaren, geldschieters en ontwikkelaars mogen binnen de wettelijke grenzen geld verdienen. Dus ja, er is vrijheid van ondernemen. Maar elke ondernemer heeft ook een verantwoording aan de samenleving. Verdienen? Ja, maar niet ten koste van landschap, natuur en bevolking.

Dan de briefschrijvers uit Gilze. Waar gaat het eigenlijk om? Zij komen met tegenargumenten. Ze willen het gebied tussen de Alphensebaan en Leemkuilen in Gilze beschermen. Ze sommen hun bezwaren op: landschapsvervuiling, zoemend geluid, mogelijke geluidshinder, spiegeling is hinderlijk voor mens en dier, komt de biodiversiteit zeker niet ten goede, tast woongenot aan, inbreuk op landelijke leefomgeving en nog drie argumenten. Ook zij hebben natuurlijk persoonlijke belangen, want ze wonen in de buurt van de Alphensebaan. Maar wat is het belangrijkste: economie of natuur? En wie gaat er voor: de eigenaar, de ontwikkelaar of de bezorgde inwoner? Het verhaal hebben we al dikwijls gehoord, maar ondertussen is het landschap al naar gallemiesjes.

In het gemeentelijk beleid gaat het erom de belangen tegen elkaar af te wegen. De eerste zet moet nu van het college komen. Wij wachten met spanning op het beleidsvoornemen van de gemeente over de aanleg van zonnevelden. (Een regionale cq lokale handleiding) Groen Gilze en Rijen stelt voor om nu eens een fietstochtje naar Gilze-zuid te maken. Hoe ziet het gebied tussen de Alphensebaan en de Leemkuilen er nu uit? Hoe beoordeel je de landschappelijke waarde? Stel je daar de zonnevelden voor. 72 hectare. Hebben die briefschrijvers gelijk? Laat ons weten wat je ervan vindt. Stuur je reactie op naar Info@groengilzerijen.nl

Hits: 48