D66 en GGR in BN De Stem: Link naar ‘https://www.bndestem.nl/oosterhout/d66-en-ggr-aanleg-snelfietsroute-door-br-rijen-kan-veel-goedkoper-en-eenvoudiger~a5f18876/

D66 en Groen Gilze Rijen zien een veiliger en goedkoper alternatief

De voortekenen waren in 2018 al niet best. De wethouder vergat om het onderwerp F58 (zoals de fietssnelweg heet) in de commissievergadering te bespreken. Nog geen twee weken later moest de raad enigszins met de rug tegen de muur akkoord gaan met een startkrediet. Het hele proces rondom het project F58 is sindsdien warrig en onduidelijk gebleven.

Er is nog steeds geen definitief tracé met de raad overeengekomen en ook wethouder van der Veen zelf lijkt het overzicht kwijt te zijn. Dit komt onder meer doordat de F58 is opgeknipt in verschillende projecten. Zo valt er een deel van de F58 binnen het project ondertunneling van de Oosterhoutseweg. Een ander deel valt dan weer in het project de stationsomgeving. “Het totaaloverzicht ontbreekt. De raad is nog steeds niet geïnformeerd over het volledige tracé en er heeft na twee jaar nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Zelfs de kosten van het door de wethouder gewenste plan zijn nog onbekend, al geeft de wethouder al wel toe dat het duurder gaat worden dan de 819.000 euro die voor rekening van de gemeente komen”, aldus Antonet Krol raadslid D66.

De verbazing is daarom ook groot dat bewoners van de Venneweg vorige week een brief ontvingen van de gemeente dat de route bij hen door de straat komt en dat er bestektekeningen liggen. “De gemeente geeft aan dat er in de Venneweg echter niets substantieels verandert. De weg blijft open voor auto’s, vrachtwagens en bestelbusjes. Parkeren ter plekke, op de snelfietsroute dus, blijft toegestaan’ zo heeft Dennis van Loenhout van Groen Gilze Rijen van de bewoners gehoord. Vriend en vijand zullen het er mee eens zijn dat dit tot onveilige situaties gaat leiden. Eerder constateerden D66 en GGR al dat de fietssnelweg in de nieuwe spoorzone tot vermenging met auto’s, bus en voetgangers zou leiden.

D66 en Groen Gilze Rijen zien de F58 liever langs de N282 en via de Generaal Maczektunnel lopen. Deze route is niet alleen veiliger en sneller maar ook nog eens goedkoper. Beide partijen zullen een wijzigingsvoorstel neerleggen op 13 oktober in de commissie ruimte.

Hits: 19