Weekblad Gilze en Rijen, 30 september 2020

Er komt een snelle verbinding voor fietsers tussen Breda en Tilburg. De twee steden willen een goede en snelle verbinding voor fietsers. Dit is een logische stap om het woon-werk verkeer op de fiets te krijgen. De aanleg wordt voor het grootste deel betaald door de betrokken steden en de Provincie Noord-Brabant. De gemeenten waar deze route ook doorheen gaat (Oosterhout en Gilze en Rijen) is gevraagd om mee te doen. Zij betalen veel minder…toch?

Zo’n snelfietsroute wordt niet zozeer aangelegd om hard te fietsen, maar om ervoor te zorgen dat je door kunt, zonder te veel obstakels en wachten onderweg. Daarom is de route gepland langs de oude Rijksweg (N282). In Breda komt de route ten zuiden van het spoor en in Tilburg ten noorden. Dus moet de route ergens een keer het spoor over. Gedacht werd aan de Maczektunnel in Rijen of een aan te leggen fietstunneltje in het buitengebied rondom Hulten.

Wethouder Van Veen (Kern75) wil dat de snelfietsroute dwars door Rijen gaat, in plaats van langs de N282. Zij denkt dat gebruikers van de snelfietsroute ineens gaan winkelen in Rijen als je de snelfietsroute door het centrum van Rijen legt. Haar route loopt via de Broodbaan, gaat door de geplande tunnel aan de Oosterhoutseweg, langs het spoor naar het station en dan via de Venneweg met een brug over de Maczekktunnel naar Tilburg. Dit gaat Gilze en Rijen waarschijnlijk anderhalf miljoen euro extra kosten. En wie mag dat gaan betalen? U! Met een extra OZB-verhoging.

Groen Gilze Rijen vindt dat je gemeenschapsgeld niet over de balk moet gooien maar zo efficiënt mogelijk moet gebruiken: met de minste kosten het maximale bereiken. Het plan van wethouder Van Veen is verspilling van gemeenschapsgeld en onverkoopbaar aan onze inwoners. Vooral de Gilzenaren zullen protesteren, want die gaan helemaal geen gebruik maken van deze snelfietsroute.

Wat ons betreft, kan de snelfietsroute via de N282 en dan met een fietstunneltje bij Hulten onder het spoor door naar Tilburg. Een andere manier om het spoor over te steken is om de route via de Julianastraat, Ericssonstraat en Europalaan door de Maczektunnel te laten lopen. Maar als je de spoorovergang bij de Julianastraat afsluit voor autoverkeer en een echte fietstunnel aanlegt, kun je nog meer besparen (t.o.v. de autotunnel)! En dan kunnen de snelfietsers ook nog heel makkelijk naar het centrum van Rijen. Dat is nog eens een win-win situatie!

De snelfietsroute wordt in de komende periode door de commissie ruimte en gemeenteraad besproken. Er wordt gekeken naar de beste route en bijbehorende kosten. Wil je reageren op dit artikel, heb je vragen of heb je een goed idee voor de snelfietsroute? Stuur een bericht naar info@groengilzerijen.nl .

Hits: 35