Weekblad Gilze en Rijen, 23 september 2020

De Steenovensebaan ligt in de gemeente Oosterhout ten noordwesten van Rijen. Als je vanaf de bosrand van Boswachterij Dorst richting Dongen kijkt, zie je daar nu een nieuw landschap ontstaan. Varkensbedrijf Lavi wordt afgebroken! Het omvangrijke complex is uitgekocht door provincie Noord-Brabant, gemeente Oosterhout, ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor ruimte, Oosterhoutse ontwikkelingsmaatschappij Tandem (woningbouwcorporatie Thuisvester en Zeeman Real Estate) en de eigenaar. Vijf vrije bouwkavels van elk 1000 m2 worden er ontwikkeld. De vrijstaande huizen (laagbouw) vormen gezamenlijk een boerenerf. Groen Gilze Rijen denkt dat het de moeite waard is een fietstocht te ondernemen of er eens naar toe te wandelen

De Ruimte voor Ruimte-regeling bestaat al veel langer: de provincie sloopt oude boerderijen, en verkoopt vervolgens woningbouwkavels om de kosten te dekken. Door op het juiste moment een ruil tussen twee verschillende locaties (Dorst-Oost en de Steenovensebaan) te bewerkstelligen, kon Oosterhout een in-de-weg-staand agrarisch bedrijf saneren. Samenwerking en slim onderhandelen lijken de ingrediënten geweest te zijn. De grote vraag was daarbij: hoe zorg je dat de natuurlandschappelijke waarde van het gebied intact blijft?

Gilze en Rijen heeft de laatste decennia weinig aan woningbouw gedaan, althans niet op de manier zoals Oosterhout dat nu deed. In Gilze is wel een Ruimte voor Ruimte project beoogd: het Laarspad. Maar dat staat nog in de steigers.

Tussen de Leijen

In Rijen staat ‘Tussen de Leijen’ op tekening, maar hier heeft de gemeente Gilze en Rijen niet in de diepte geïnvesteerd. Er is geen gebruik gemaakt van provinciale gelden om het daar gevestigde milieuoverlastgevende bedrijf met biomassacentrale een halt toe te roepen. Nee, er werd een gedoogconstructie opgezet, terwijl men wist dat het bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in de kast lag. De aandacht ging alleen maar naar grond voor woningbouw die al in eigendom was van de gemeente.

In het begin van de eenentwintigste eeuw was al duidelijk dat Brabant voor meer Brabanders zou moeten gaan bouwen. Maar de uitbreidingsaantallen waren bedroevend en de politiek liet het afweten. En nu heeft men ineens haast? Onze gemeente heeft tijd genoeg gehad om een integraal omgevingsplan uit te denken. Al gaat het hier niet om vrijkomende agrarische bedrijven, het gaat wel om bedrijven die steeds meer in handen komen van ‘grootgrondbezitters’. En die veroorzaken moeilijkheden voor het milieu en de gezondheid van burgers, terwijl stikstofoxiden en ammoniak inmiddels een knellend probleem zijn geworden.

Bouwlocaties zijn niet langer lijntjes op een kaart, Als je ergens in die omgeving woningbouw wilt ontwikkelen, dan ga je eerst op een fatsoenlijke manier saneren. De gemeente had in de Mosstraat nooit ‘omgevingsvergunningen’ voor uitbreidingen af mogen afgeven, maar had met een breed uitbreidingsplan ‘Tussen de Leijen/Mosstraat’ moeten komen waarin natuurbehoud en gezondheid de leidraad waren. Een gemiste kans, maar het kan nog! Ga lobbyen bij de provincie, wees je bewust van het landschap en denk aan de toekomstige bewoners. Groen Gilze en Rijen is voorstander van woningbouwplannen die passen in het landschap van het Broek.

Wil je reageren op dit artikel? Stuur jouw mening naar info@groengilzerijen.nl .

Hits: 60