Weekblad Gilze en Rijen, 16 september 2020

Verbetering van de spoorzone en aanleg van de snelfietsroute Breda-Tilburg: allemaal uitstekend voor de milieubewuste Rijenaren. Er is een begroting gemaakt. De raad stemt in, maar daarna gaat het mis. De kosten blijken weer eens uit de hand te lopen!

Breda en Tilburg hebben de provincie ervan overtuigd dat toekomstige generaties op de fiets naar werk, school en andere bezigheden zullen gaan. Daarvoor maak je dus een fietspadenplan. Met een klein beetje fantasie ontwikkel je daarvoor een snelfiets-routeproject tussen Breda en Tilburg via Station Gilze-Rijen. Groen Gilze en Rijen vindt dat prachtig, ook al kost dat een hoop geld. Maar duurzaam vervoer is de komende jaren belangrijk. En hoe kan het duurzamer dan met het openbaar vervoer en op de fiets?

Snelfietsroute wordt duurder

Telkens blijkt dat het inschattingsvermogen bij overheden nihil is. We zijn nog niet begonnen met de aanleg van de snelfietsroute en nu al blijkt dat we moeten bijlappen. In wollige ambtelijke taal wordt de raad voorbereid op die extra kosten: ‘Naast de tracéwijziging hebben we met het uitwerken van het plan voor de snelfietsroute geconstateerd dat de kosten naar verwachting hoger zullen zijn dan wat we hadden geraamd ten tijde van het sluiten van de bestuursovereenkomst in 2018. We zijn in gesprek met de provincie om na te gaan of we dit voor de gemeente Gilze en Rijen kunnen ondervangen zonder daarbij de afgesproken bijdrage van € 819.000,– te hoeven verhogen. In het raadsvoorstel voor wijziging van het tracé brengen wij u verder op de hoogte van deze nog lopende gesprekken.’

Wat moet je daar nu van denken? In een stukje tekst waar je er bijna overheen leest, wordt de financiële tegenvaller meegenomen en tegelijkertijd als normaal voorgesteld. Dat gaat dan met de tactiek van de open-eind-financiering: we verhogen straks de gemeentelijke belastingen wel.

Spoorzone wordt duurder

Raadsleden ontvingen voor de raadsvergadering van 28 september 2020 een korte memo: ‘Bestuurs­overeenkomst overwegen Rijen’. Daarin worden de miljoenen opgesomd die de deelnemende partijen denken nodig te hebben. Ze gaan in totaal 59 miljoen spenderen aan de Spoorzone. Maximaal zou Gilze en Rijen 10 miljoen investeren, maar dat bedrag is al met 0,5 miljoen gestegen.

Een gemeenteraad moet letten op de financiële risico’s. De volgende alinea zette ons op scherp: ‘In de overeenkomst worden ook afspraken gemaakt over de risicoverdeling. De provincie wordt opdrachtgever voor het werk bij de N631 en draagt daarvan de risico’s. De gemeente is opdrachtgever voor het totale werk aan de Julianastraat/Stationsstraat en draagt daarvan de risico’s. Voor dit laatste project is erkenning in de overeenkomst opgenomen dat de gemeente de kleinste partij is. Bij onvoorziene omstandigheden (waaronder de omstandigheid dat de kosten boven het budget uitstijgen) treden partijen met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.’

Oud-wethouder Dols (CDA) verkondigde steeds dat Gilze en Rijen niet meer dan 10 miljoen voor haar kiezen kon nemen. Een dure belofte die politiek niets waard blijkt: ook wethouder Diepstraten (CDA) kan niet om de realiteit heen. Wie een contract gaat tekenen en even niet oplet, zadelt een gemeenschap op met toekomstige schulden.

Overheidsprojecten zijn niet exact te calculeren, zeker niet als er zoveel partners worden ingeschakeld als bij de Spoorzone en snelfietsroute-projecten. Altijd kosten die projecten meer dan voorzien. Groen Gilze en Rijen verwacht dat er nog veel verborgen kosten tijdens het aanlegproces zichtbaar worden. Er is bij voorbeeld nog geen enkel technisch onderzoek uitgevoerd.

Groen Gilze en Rijen is voorstander van versobering! Beheers de kosten! Reken je in Covid19-tijd niet rijk met de vleespotten van Babylon. Want dan mis je straks de trein of word je door een slordige snelfietser van je sokken gereden.

Hits: 46