Weekblad Gilze en Rijen, 2 september 2020

Enkele weken voor de vakantie vroeg Guido Stooker, actief lid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), of Groen Gilze en Rijen hem kon vertellen waarom de gemeente Gilze en Rijen niet reageerde op zijn vragen over het bermbeheer van de gemeente.

Al jaren dringt Guido Stooker tevergeefs aan op verbetering van het natuurbeleid in Gilze en Rijen, met name op een goed beheer van bermen en slootkanten. De bermen worden nu te vaak gemaaid en op het verkeerde moment. Gevolg: onnodige natuurschade en bermen waar alleen maar gras groeit. Hij wees wethouder Van der Veen erop dat bijvoorbeeld aan de Flaassendijk vanuit natuurperspectief ondeskundig bermbeheer plaatsvond. De berm plus de slootkant liggen direct aan de natuurcompensatiegronden van de gemeente Tilburg, een vogelgebied-in-wording.

Door het op het verkeerde moment maaien van de bermen en opschonen van de sloot is daar aanzienlijke natuurschade opgetreden. Vogels zijn in het broedseizoen verjaagd en bloeiende planten weggehaald, zodat er geen eten meer is voor insecten en kleine zoogdieren. Hij wil, net als wij, graag dat dit in het vervolg voorkomen wordt.

Bermen waar de natuur de ruimte krijgt, hebben namelijk vele voordelen. Ten eerste ziet het er voor bewoners en fietsers mooi uit. Ook belangrijk is dat in bermen die diverse plantensoorten hebben, meer en gevarieerdere dieren voorkomen. Een heleboel insecten hebben er hun leefplaats en die trekken weer kleine zoogdieren aan, zoals eekhoorns en egeltjes. Bovendien is het ook nog eens goedkoper, want je maait de bermen minder vaak.

Guido Stoker geeft in zijn brieven en e-mails zelfs een advies over hoe het bermbeheer in de toekomst beter moet. Maar zijn vele pogingen om het gemeentebestuur te helpen leveren niets op. Sterker nog, hij heeft zelfs nooit een reactie gekregen. Je zou zeggen: zo moeilijk is dat toch niet om een deskundig bermbeheer op te zetten. Zo moeilijk is dat toch niet om een keurige brief met een deskundig advies op te volgen. Maar in Gilze en Rijen richt men zich blijkbaar liever op autotunnels dan op natuurbeheer.

Groen Gilze en Rijen stelde over deze kwestie schriftelijke vragen aan het college. En wij kregen uiteraard wel antwoorden. Maar helaas hadden die vrijwel allemaal een ontwijkend, afhoudend en weinig oplossingsgericht karakter. De meest gemakkelijke manier om je er vanaf te maken, was je verschuilen achter een andere organisatie die ervoor verantwoordelijk zou zijn: provincie, waterbeheerder, uitvoerders. Een andere dooddoener was: zeggen dat je aan wettelijke eisen voldoet. Kortom, onbevredigende antwoorden.

Een gemeente die zich nog steeds ‘dynamische gemeente in het groen’ noemt, maakt met zo’n zelfvoldaan antwoordenpakket zijn slogan niet waar. Het gemeentelijk natuurbeleid blijkt gewoon een aanfluiting van de eerste orde.

Het wordt tijd dat de gemeente en haar wethouders een actiever natuurbeleid na gaan streven. Niets doen is geen optie. Natuurbeleid is soms een kwestie van de zeer lange adem, met moeilijk zichtbare resultaten. Daar moet je voortdurend aan werken. En vaak is het ook heel simpel: minder actief ingrijpen en de natuur de ruimte geven.

Ga naar groengilzerijen.nl voor meer informatie en om te reageren!

Hits: 43