Raadsvergadering 9 juli 2020

De ontmanteling van het Rijense Raadhuis

Een gemeentehuis is niet zomaar een gebouw, het weerspiegelt het hart van het democratische proces.

Het hoort dan ook in het hart van de gemeenschap te liggen. Eén van de pijlers van de democratie is het luisteren naar de minderheid! En in dit geval naar de meerderheid van de Rijense bevolking. Dat lijkt een paradox, maar wie met de inwoners van Rijen spreekt, hoort enkel: ‘Zijn ze gek geworden?’, ‘Dit zijn geen mensen met een hart voor Rijen’, of ‘Stop die ambtenaren maar bij Ericsson in een kantoor.”

Zoals het er nu naar uitziet, is de meerderheid van deze raad voor verhuizing en sloop. Het symbool – huis van de democratie – wordt zonder enige valide argumentatie letterlijk uit de kern van Rijen verwijderd.

Hoe ver deze gemeenteraad al afgedreven is van de realiteit, blijkt wel uit de overhaaste gewenste besluitvorming. Binnen veertien dagen wordt zo’n ingrijpend besluit er doorgedrukt. Onder aanvoering van VVD, CDA en een lokale partij, Kern75, wordt dat huis van de democratie niet alleen symbolisch maar ook letterlijk gesloopt. Het belangrijkste gebouw in grootste kern van Gilze en Rijen wordt door twaalf raadsleden verkwanseld.

Uw namen komen vanzelfsprekend met dikgedrukte hoofdletters in de Rijense geschiedenis terecht.

Dat deert u niets, dat weten we al lang. Maar veel Rijenaren, behalve dan wat leden van Kern75 die in Rijen wonen, doet het wel degelijk iets. Sommigen slapen er zelfs niet van, omdat zij wel een binding hebben met het monumentale gemeentelijke pand. Een zwarte bladzijde!

En sommigen zeggen: ‘We willen wel enige historische steentjes bewaren.’ Nou, daar zitten Rijenaren niet op te wachten, Ze vinden dit proces zelfs respectloos. De decadentie straalt ervan af!

Het huidige ABG-bestuur denkt het wel voor mekaar te hebben. In oktober 2019 heeft het in alle stilte de bijl aan de wortels van de kern Rijen gezet. Met een gerichte salamitactiek heeft dat bestuur de ABG tot een super-bureaucratie getransformeerd, van de werkelijkheid losgezongen. Het bestuur heeft de organisatie onder het mom van angst tot een zogenaamd ‘samenwerkingsverband’ verheven, waarvan de delen niet echt bij elkaar horen.

De overgrote meerderheid van de ambtenaren komt helemaal niet uit Gilze en Rijen. Die begrijpen dan ook niets van de symboliek van het raadhuis. Voor hen is het gewoon een werkplek. Deze verhuizing schept helemaal geen efficiency. Dat is een onbewezen stelling, een managementfictie die opgedoken is uit achterhaalde boekjes. Net zoals de kantoortuin: een mislukt idee.

En nu onze ambtenaren door corona hebben leren thuiswerken hoeven we helemaal geen Audax-gebouw dat veel te groot is. We hoeven helemaal geen ABG-organisatie die alleen maar uit is op dienstverlening naar derden, niet zijnde de drie gemeentes.

Voor 43.000 inwoners zijn er geen 350 ambtenaren nodig. Zijn er geen 3 burgermeesters, 3 gemeentesecretarissen, 3 griffiers met hun eigen ondersteuning en 9 of 10 wethouders nodig.

Convenant of niet, keer terug naar de autonomie van de drie gemeenten. Dit samenwerkingsverband kent geen onderlinge verbindingen, en als ze er al zijn, dan zijn er andere scheidslijnen te trekken. We hebben de scheidslijn tussen Noord en Zuid, tussen industriële kernen en het landelijk gebied. En omdat de directie van de ABG het besluit op de spits drijft, kunnen we zo langzamerhand ook aan een afscheiding gaan denken.

We constateren dat op de flanken van het ABG-gebied twee uitersten zijn, Baarle-Nassau en Rijen, allebei met een gemeentehuis, de één monumentaal fraai, en de ander ook nog modern efficiënt ingericht. In het midden: Gilze, Alphen en Chaam die met dat erfgoed niets hebben. Zelfs dat begrijpen wij nog wel.

Wellicht is het een beter idee dat Gilze en Alphen-Chaam nadenken over samengaan, want Gilze en Rijen hebben steeds minder raakvlakken met elkaar.

Tot slot enige concretiseringen:

1.

Niet alleen de door het college voorgestelde herontwikkeling wijzen wij af, maar ook de financiële onderbouwing van de aanpassing van de Rijense locatie vinden wij dusdanig hoog – 6 tot 7 miljoen – dat niet gesproken kan worden van een eerlijke vergelijking. De bouwkundige ingrepen – plafonds en de verdere verdozing van het gebouw – passen niet bij een monumentaal pand. En bedenk, er wordt nu, maar ook in de toekomst vaker vanuit thuis gewerkt. Het is voldoende om het raadhuis in Baarle-Nassau en het raadhuis in Rijen te blijven gebruiken, al dan niet aangevuld met het Rabobankgebouw in Baarle-Nassau.

2. Alternatieven.

Het college schermt met de opmerking dat er geen goede alternatieven zijn. Er zou van alles onderzocht zijn, maar wij hebben geen enkel rapport gelezen waarin alternatieve locaties en mogelijkheden zijn beschreven.
Voor de duidelijkheid: Ook de QuickScan van BBN-adviseurs geeft geen alternatieven zoals het plaatsen van modulaire units. Ook het Rabobank gebouw in Baarle-Nassau, en de Ericsson-gebouwen in Rijen zijn niet bekeken.

Grote beslissingen vragen om gedegen en volledig onderzoek. Bij mega-beslissingen, zoals deze, dienen de inwoners hun mening te kunnen geven.

Kijk op z’n minst naar flexibele tijdelijke huisvesting en vraag de inwoners naar hun mening.

Dat laatste hebben wij maar gedaan, omdat wij burger­participatie wel heel belangrijk vinden. Er hebben ruim 550 personen uit onze gemeente meegedaan en de uitkomst is helder: Niet doen! Niet verhuizen. Niet het raadhuis verkopen. En dus ook stoppen met de samenwerking in de ABG-organisatie.

3.

De steeds stijgende begroting van de ABG-organisatie – vrij vertaald van 21 miljoen tot 32 miljoen in vier jaar tijd – is niet efficiënt te noemen. Wij van Groen Gilze Rijen hebben van begin af aan gezegd dat deze samenwerking tussen Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen niet de oplossing is om de autonomie te bewaren.

Kortom:

De gevraagde beslissing staat zo ver af van de belevings­wereld van de Rijenaren, dat wij het voorstel tot centrale huisvesting van de ABG-organisatie in het Audax-gebouw, te prematuur en te onverantwoordelijk vinden. Daarbij weegt nog eens extra zwaar dat wij het verplaatsen van de gemeentelijke bestuurszetel onaanvaardbaar vinden.

Hits: 49