Weekblad Gilze en Rijen, 1 juli 2020

roen Gilze en Rijen vindt het geldverspilling

Sinds 2016 werken alle ambtenaren van de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in de ABG-organisatie. De gemeenten zijn nog steeds zelfstandig en dus zitten de burgemeesters, wethouders en raadsleden nog in hun eigen gemeentehuizen. De ambtenaren zijn nu verdeeld over de drie gemeentehuizen, maar de meesten zitten sinds de ambtelijke fusie in het gemeentehuis in Rijen, omdat daar de meeste werkplekken zijn.

Met die samenvoeging was het doel: “[…] de kwetsbaarheid te verlagen en de kwaliteit te verhogen, waarbij de bedrijfsvoering voor de gemeenten niet duurder zal worden”. Maar het resultaat is anders! De kosten zijn flink toegenomen, van 22 miljoen euro in 2016 naar 31 miljoen euro voor 2020. Dat is een stijging van ruim 40% in vier jaar tijd! Bovendien kan iedere burger vaststellen dat de kwaliteit van de dienstverlening niet omhoog is gegaan, integendeel! Conclusie: de ambtelijke samenwerking heeft niet het beoogde resultaat bereikt, is mislukt. Toch is besloten om tot eind 2026 de ABG-organisatie te houden zoals die nu is. Men wil zelfs al vervolgstappen zetten naar verdere samenwerking!

Een domme vervolgstap: gemeentehuis verkopen en Audaxgebouw huren

Er ligt nu een plan om alle ambtenaren in één gebouw te huisvesten. Dat is nodig, volgens de ABG-directeur, om een ‘nog betere’ dienstverlening te bieden. Daarvoor verhuizen per 1 januari 2021 alle ambtenaren van de drie gemeenten naar het Audaxgebouw in Gilze. Voor de meeste ambtenaren betekent dat overigens meer autokilometers: het gebouw is nauwelijks met openbaar vervoer bereikbaar. Het is een wel heel onlogische locatie voor een gemeente die duurzaam wil zijn.

Het gemeentebestuur van Gilze en Rijen verhuist mee. Dus burgemeester en wethouders, griffie, gemeenteraad, en commissievergaderingen gaan naar het Audaxgebouw. Aanpassing van het Rijense raadhuis aan de huidige milieunormen zou te veel geld gaan kosten. In Alphen-Chaam en Baarle-Nassau blijven de politieke besturen (gemeenteraad, commissies, burgemeester en wethouders) wel in hun huidige gemeentehuizen.

Het gemeentehuis in Rijen komt dan leeg en wordt voor zo’n drie ton (de prijs van een flink woonhuis) weggegeven aan een projectontwikkelaar. Het staat voor 1,5 miljoen in de boeken. Dus dit zou een verlies zijn van 1,2 miljoen euro! De 17.000 inwoners van Rijen hebben dan geen gemeentehuis met balie meer, maar worden afgescheept met een ‘loket’ ergens in het dorp, waarvan niet eens duidelijk is of je er wel een paspoort of rijbewijs kunt ophalen.

Groen Gilze en Rijen vindt het een dom plan

Overigens moet het Audaxgebouw nog aangepast worden. Naar schatting kost dat minstens 1,4 miljoen euro, op onze kosten! En dat voor een huurperiode van slechts 5 jaar. Dat is duidelijk geldverspilling. Ontzettend dom dus! Je kunt je zelfs afvragen of dat geen verkapte overheidssteun voor de bladenverkoper is.

Vorige week verdedigde wethouder Vermorken (VVD) het plan in de commissievergadering. Groen Gilze en Rijen heeft zich – als enige partij! – heel duidelijk tegen het plan uitgesproken. De andere fracties deden kritisch over de kosten, maar vonden het wel best. Heel dom! Misschien kan er hier en daar nog op kosten bespaard worden, maar dit onzalige plan gaat de gemeente en dus de burgers een hoop extra geld kosten zonder dat er iets verbetert. “Doe het niet!”, waarschuwt Groen Gilze en Rijen.

Eerst praten over de toekomst

Zolang niet duidelijk is wat we in de toekomst gaan doen, is het veel te vroeg om te praten over het verhuizen van de ambtenaren en het verpatsen van ons gemeentehuis. Grote keuzes maken en (veel) geld uitgeven heeft pas zin, als je weet wat je wil! Blijven we ambtelijk met de andere gemeenten samenwerken? Gaan we met de andere gemeenten een grote nieuwe gemeente vormen? Of gaan we juist weer uit elkaar? Als je over vijf jaar tot de conclusie komt dat je toch een gebouw in de grootste kern Rijen nodig hebt, is het gemeentehuis al verkocht.

Maar elke visie op de toekomst van de gemeente Gilze en Rijen ontbreekt. Daar is nog nooit over nagedacht. Die discussie wordt als een te hete aardappel keer op keer naar de rand van het bord geschoven. Groen Gilze en Rijen vindt dat er duidelijkheid moet komen. Want dat is in het belang van onze inwoners. Alle inwoners moeten daarin een belangrijke stem hebben. Groen Gilze en Rijen wil de discussie aanzwengelen, ongeacht of de raad nu wel of niet het onverstandige besluit neemt om tijdelijk in het Audaxgebouw te gaan zitten.

Wij willen weten hoe u de toekomst van de gemeente Gilze en Rijen ziet. Daarom staat er een enquête op onze website! Ga naar GroenGilzeRijen.nl en laat uw stem horen!

Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via de website of via facebook.

Hits: 101