Raadcommissievergadering 25 juni 2020

Ontwerp-raadsvoorstel inzake huisvesting van de ABG-organisatie

Het ontwerp raadvoorstel kunt u vinden op: https://api.notubiz.nl/documents/8894999/2/file?version=2.0.0&open=browser&token=

Het door u gevraagde besluit vinden wij van Groen Gilze en Rijen te prematuur. Afgelopen maandag tijdens de radenbijeenkomst bleek dat er voor de andere gemeenten nog veel vragen en pijnpunten waren. Deze vragen met de antwoorden hebben wij zojuist ontvangen. De helderheid van de antwoorden laar ook te wensen over. Daarnaast vinden wij voor een dergelijk belangrijke beslissing, het proces veel te snel gaan en hebben wij ook veel vraagtekens bij dit proces.

Welke kwartiermaker is hier eigenlijk bezig geweest? Wel heel toevallig dat Audax als locatie er uit is gekomen. De biomassacentrale ging dan wel niet door, maar ze mogen ons wel ruimte verhuren.

Onbegrijpelijk dat er niet eerst naar een logische locatie in Rijen is gezocht. Uit punt G van de vragenlijst blijkt dit ook. Op de HighTechCampus – Het Crown Business Center, gedogen wij nu arbeidsmigranten die nota bene niet eens in onze gemeente werken. De ABG-ambtenaren op een hightech campus onderbrengen is logischer dan het gedogen van arbeidsmigranten. Wat vind de wethouder hier zelf van?
Dan het volgende: .

Het bestuur van onze gemeente verplaatst zich van de kern van Rijen, naar een bedrijfsverzamelgebouw, of wat verdiepingen ervan, op het industrieterrein in Gilze. Als klap op de vuurpijl is dit nauwelijks bereikbaar per openbaar vervoer zoals ook in uw antwoorden te lezen valt, per fiets of te voet. Kunt u aangeven of u meerdere locaties hebt bezocht en of onderzocht met betrekking tot de huisvesting? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

U bent voornemens om voor tientallen miljoenen een autotunnel aan te leggen in Rijen, maar de bestuurszetel verplaatst u naar een locatie die alleen goed met de auto bereikbaar is in Gilze. Daar waar iedereen probeert verplaatsing met fiets of OV te stimuleren, om CO2 uitstoot te verminderen en ons klimaat te verbeteren, bent u alleen maar bezig met acties die het vervoer per auto stimuleren. U zou zichzelf moeten schamen om alleen al hiervoor met dit plan te komen.

Een bestuurszetel verplaatsen zonder raadpleging van de bevolking is arrogantie ten top. De mening van de inwoners is kennelijk niet belangrijk, maar de rekening krijgen zij wel gepresenteerd via de OZB.

Wie had het ten tijde van de verkiezingen over het dossier Afval nou ook alweer over een burgerreferendum? Was dat niet de VVD? Dit is nu juist een onderwerp waar dit zeker wel toegepast zou moeten worden, of bent u nu van mening veranderd?

In oktober 2019 wist u van dit verplaatsingsplan met een voornemend besluit om het huidige gemeentehuis te gaan verkopen en/of slopen, en tegelijkertijd ging u toch door om voor bijna 4 ton het Raadhuisplein te verbouwen. Het resultaat ligt voor u. Een nog onveiliger plein. En een herontwikkeling van dit gebied op korte termijn is ook niet geheel ondenkbaar wanneer de voorgenomen plannen doorgang vinden.

Groen Gilze en Rijen zit dan ook vol verbazing te kijken waar het college in deze periode allemaal mee komt. Wij constateren het college geen samenhang kent, burgerparticipatie verdraaid en op die manier ongeloofwaardig en onprofessioneel overkomt. Wij kunnen hier dus geenszins in meegaan.

Hits: 22