Weekblad Gilze en Rijen, 17 juni 2020

Wie gaat kijken op het Rijense Aeroparc ziet geen HighTech-campus meer, maar deels verwaarloosde gebouwen. Op de balustrade liggen schoenen te luchten van de 60 arbeidsmigranten die er nu al gehuisvest zijn. En dat is niet direct uitnodigend voor de klanten van het Crown Business Center.
Het Aeroparc te Rijen werd door oud-wethouder Dols (CDA) verkocht als de grootste innovatie voor de ‘Maintenance’-industrie (onderhoud voor de luchtvaart) die zou neerstrijken op het oude Ericsson-terrein. Raads- en commissieleden werden uitgenodigd om kennis te maken met het multifunctionele bedrijventerrein dat “het vliegwiel voor de economische en maatschappelijke bedrijvigheid in de regio” zou worden.


Wie dacht dat er op het terrein simulatoren van defensie staan, vergist zich: die zijn al in 2019 stilletjes weggehaald en daarmee is de allure van het Gate2- en Aeorparc-idee om zeep geholpen. De gemeenteraad mag zich nu erover gaan buigen hoe de beslissing van B en W om 250 arbeidsmigranten te huisvesten op de ‘HighTech-campus’ te verantwoorden is. Wethouder Diepstraten (ook CDA) heeft in onze ogen verzuimd de gemeenteraad in te lichten over de bestemmingswijzing van het ‘parc’. De beloofde ‘transparantie en openheid’ hebben we niet kunnen constateren.


In het antwoord op de schriftelijke vragen die Groen Gilze en Rijen inmiddels gesteld heeft, staat gewoon: ‘Het college informeert de raad niet over individuele handhavingszaken.’ Een andere vraag was: Heeft de gemeente overleg gehad met de huurders van de businessunits? Het antwoord kregen we pas acht maanden na de constatering in oktober 2019: ‘Op dit moment is niet duidelijk (…) hoe de omliggende bedrijven denken over de huisvesting van arbeidsmigranten op de huidige locatie. Dit zal eveneens uit de omgevingsdialoog moeten blijken.’ Het kan niet ambtelijker! We raden het al: alles is erop gericht de bevolking voor voldongen feiten te stellen. De inwoner heeft het nakijken, ondanks alle beloften van overleg en participatie.


Maar zo individueel is deze kwestie niet. Natuurlijk hebben wij direct gevraagd of de locatie coronaproof is, en of de brandveiligheid gewaarborgd is. We willen weten wat men doet met al die over het bussiness-terrein zwervende arbeidsmigranten.
De raadsleden van Groen Gilze en Rijen zijn gaan kijken op het Aeroparc. Ze stelden vast dat de verpaupering op de loer ligt! Hun advies aan de inwoners van Rijen-Zuid en van de Goudsmit Hof-wijk: Ga eens kijken en oordeel zelf!


Gelukkig gaat de Commissie Roemer paal en perk stellen aan de slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn nu vaak de dupe van uitbuiting: lage lonen, dure, ongeschikte en ongezonde huisvesting. De commissie Roemer komt over drie weken met een advies. We rekenen erop dat de gemeente Gilze en Rijen dat advies in ieder geval gaat opvolgen.

Hits: 20