Weekblad Gilze en Rijen, 10 juni 2020

Eerst de feiten: In Nederland overlijden elk jaar nog steeds 11.000 mensen voortijdig door verontreiniging in de lucht. Bij een op de vijf kinderen met astma is stikstofverontreiniging de oorzaak. Astma is bovendien in Nederland de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Door de aanwezigheid van de A58, het militair vliegveld en de intensieve veehouderij is de luchtkwaliteit in onze gemeente niet best. En dus is het tijd voor de gemeente om daar iets aan te gaan doen.

Groen Gilze en Rijen (GGR) wijst bij elke gelegenheid op het belang van het leefklimaat in onze gemeente. Wij waren dan ook blij verrast toen we hoorden dat Gemeentebelang samen met o.a. Kern75 en CDA (zonder VVD!) een motie wilde indienen om de luchtkwaliteit in Gilze en Rijen te verbeteren. De luchtkwaliteit is op bepaalde punten vanaf 1980 al wel verbeterd, maar nog steeds overlijden er mensen vroegtijdig of worden ernstig ziek door slechte luchtkwaliteit. Vanzelfsprekend ondersteunen wij elk initiatief dat onze gemeente gezonder maakt, dus ook zo’n motie. In de ontwerpmotie bleken echter nauwelijks concrete acties te staan. Daardoor kun je je afvragen of de indieners luchtkwaliteit écht serieus nemen. Groen Gilze en Rijen gaat daar wel vanuit, daarom stelden wij voor om de motie minder ‘vrijblijvend’ te maken door erin op te nemen welke maatregelen men wilde nemen. Die acties hoeven op zich niet ingewikkeld of duur te zijn, omdat er al vanaf begin dit jaar een landelijk convenant ligt waarin staat wat de gemeenten kunnen doen. Dit convenant heeft de naam ‘Schone Lucht Akkoord’ en is ondertekend door het kabinet, 9 provincies en 36 gemeenten. Het bevat een duidelijk pakket aan maatregelen om de lucht in elke gemeente schoner en gezonder te maken. Het doel van dit convenant is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Met aanpak van binnenlandse bronnen wordt gestreefd naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Het kabinet heeft €50 miljoen hiervoor uitgetrokken. Ons voorstel: gemeente Gilze en Rijen, sluit je net als Tilburg aan bij dit landelijk convenant! Helaas werd het ondertekenen van dit convenant nog niet door de voltallige raad van Gilze en Rijen onderschreven. De meerderheid wilde eerst weten wat er kan, wat het kost en of men een en ander in ABG-verband kan realiseren. Maar men laat de mogelijkheid voor aansluiting bij het ‘Schone Lucht Akkoord’ open! Dat is winst! Nu moet het college laten zien dat het streven naar schonere lucht geen politiek opportunisme is maar dat men ook nog bereid is om de nodige maatregelen te nemen. Nou dat is dan toch minstens een kwestie van je alsnog aansluiten bij het ‘Schone Lucht Akkoord’. Op naar een schoner Gilze en Rijen!

Wilt u weten hoe schoon de lucht in uw straat is? Kijk op de homepage van deze website

Hits: 23