Memo college 2 juni 2020

Vragen GGR aan het college inzake huisvesting arbeidsmigranten

Naar aanleiding van een artikel in BN De Stem op 19 mei 2020 over de huisvesting van arbeidsmigranten op Aeroparc heeft de fractie Groen Gilze en Rijen een aantal raadsvragen gesteld. Hieronder leest u de beantwoording van deze vragen:

1. Het gedogen van arbeidsmigranten op Aeroparc, behoort dat niet tot de portefeuille van de burgemeester?

Handhaving en het eventueel gedogen van de situatie behoort inderdaad tot de portefeuille van de burgemeester. Wethouder Diepstraten is eveneens betrokken als portefeuillehouder verantwoordelijk voor Aeroparc en het beleid rondom huisvesting arbeidsmigranten.

2. Is deze locatie waar 60 arbeidsmigranten verblijven brandveilig?

Uit de controles en de ingediende stukken is gebleken dat de brandveiligheid is gewaarborgd.

3. Is deze locatie waar 60 arbeidsmigranten verblijven corona-getest en corona-proof?

In alle noodverordeningen die de afgelopen tijd golden en nog gelden is de huisvesting van arbeidsmigranten uitgezonderd. Het is aan de beheerder om te zorgen dat er afspraken en richtlijnen zijn m.b.t. hygiëne, schoonmaak en aantal personen per kamer. Wij controleren hier niet op. Het landelijke testbeleid is ook voor deze mensen van toepassing.

4. Mocht op deze gedoogde locatie corona uitbreken wie is dan verantwoordelijk?

Het voorkomen van besmettingen doen we allemaal samen. Iedereen is zelf verantwoordelijk om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Voor het overige zie het antwoord bij vraag 3.

5. Wanneer en hoe heeft er overleg plaatsgevonden met de overige bedrijven op Aeroparc?

Gesprekken met de overige bedrijven hebben (nog) niet plaatsgevonden. De afgelopen periode hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de beheerder en de huurder van het pand. Daarbij is afgesproken om een omgevingsdialoog te organiseren voor omliggende bedrijven en omwonenden. Vanwege de coronacrisis heeft dit nog niet plaats kunnen vinden. We hopen dat dit alsnog zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden.

6. Hebben deze bedrijven ingestemd met het verblijf van 60 arbeidsmigranten op deze locatie?

Op dit moment is niet duidelijk om hoe de omliggende bedrijven denken over de huisvesting van arbeidsmigranten op de huidige locatie. Dit zal eveneens uit de omgevingsdialoog moeten blijken.

7. Waarom is de raad tot nu toe alleen via dagblad De Stem geïnformeerd?

Het college informeert de raad niet over individuele handhavingszaken.

8. Sinds wanneer verblijven deze arbeidsmigranten op Aeroparc?

Tijdens een controle in augustus 2019 is voor het eerst gebleken dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest op Aeroparc. Nadien hebben er nog diverse controles plaatsgevonden waarbij de nadruk heeft gelegen op brandveiligheid. Dit is aanleiding geweest om eind 2019 een handhavingstraject te starten. Naar aanleiding hiervan is door de beheerder en huurder verzocht om in gesprek te gaan. Vanaf begin 2020 vinden de gesprekken plaats, waarbij wordt gesproken over de mogelijkheden om de huidige situatie voort te zetten tot aan het moment dat het nieuwe beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten wordt vastgesteld.


-0-0-0-0-0-

Hits: 33